Віртуальна бібліографічна довідка

Шановні користувачі! До ваших послуг - служба "Віртуальна довідка".
Скориставшись цією послугою, ви зможете отримати відповідь на запитання в режимі віддаленого доступу.

Будь ласка, уважно ознайомтеся з  ПРАВИЛАМИ  надання нашої послуги.
Хто відповідає на ваше запитання?

На ваше запитання відповідають фахівці-бібліографи.

Як ставити запитання?

Щоб поставити запитання, необхідно  заповнити запропоновану нижче форму. Питання задавайте в довільній формі. УВАГА! У вікнах форми обов'язково вкажіть  Ваше  ім’я, e-mail та тему запитання. Ми залишаємо за собою право не відповідати анонімним користувачам.

Як Ви отримаєте відповідь?

Відповідь на Ваше запитання Ви отримаєте у вашу електронну скриньку, адресу якої Ви вказали у формі. Якщо адреса електронної скриньки з якихось причин вказана невірно, що унеможливлює надсилання та отримання відповіді, зайдіть знову на сторінку нашої служби та перегляньте останні опубліковані відповіді.

УВАГА! Перед тим, як ставити запитання, переконайтеся, що подібних за тематикою звернень ще не надходило. Для цього на сторінці ліворуч форми виберіть тематичний розділ, до якого  можна віднести Ваше запитання, та перегляньте зміст відповідей. Можливо, відповідь на Ваше запитання вже є у базі даних віртуальної служби.

Ми не надсилаємо електронні копії документів, а лише надаємо довідку про їх наявність у бібліотеці.


Додати коментар


Захисний код
Оновити

Коментарі   

0 #291 КультураДіана 21.03.2019, 12:14
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для бакалаврської роботи за темою "дитяче дозвілля як важливий компонент соціо-культурно ї практики".

Добрий день, Діано!
Пропонуємо Вам використати наступні джерела :

77.04
П30
Петрова, І. В. Дозвілля в зарубіжних країнах : підручник для ВНЗ /
І. В. Петрова ; Міністерство освіти і науки України ; Київський національний університет культури і мистецтв ; Український центр культурних
досліджень. ‒ Київ : Кондор, 2008. ‒
406 с.

74.90
Н50
Немежанська, О. Зростаємо разом : практикум сімейного дозвілля / Олена Немежанська ; Міжнародний благодійна організація Партнерство "Кожній
дитині". ‒ Київ : Книга, 2013. ‒ 106 с.

74.100.57
Ч-81
Чуб, Н. Азбука дитячого дозвілля. Кн. 1 / Наталія Чуб. ‒ Харків : Фактор, 2007. ‒ 112 с. : іл.

Чайківська, Н.
"Бібліомістечко " ‒ сучасний центр сімейного читання та змістовного дозвілля дітей / Н. Чайківська // Бібліотечний форум України. ‒ 2012. ‒ № 4. ‒ С. 26-30.

Флегонтова, Н. Культурне дозвілля як складова морально-естети чного виховання учнів гімназії : з досвіду роботи на експериментальн ому майданчику / Наталія Флегонтова // Рідна школа. ‒ 2012. ‒
№ 3. ‒ С. 57-60.

Загадарчук Г. Соціально-педаг огічні проблеми удосконалення культурно-дозві ллєвої діяльності в закладах культури України / Г. Загадарчук // Українська культура. – 1998. – № 6.

Петрова І. Становлення та розвиток педагогіки дозвілля в Україні у 20-ті роки ХХ ст. / І. Петрова // Рідна
школа. ‒ 2005. ‒ № 4. ‒ С.71-74.

Калинюк Н. Проблеми інтеграції дітей-інвалідів засобами культурно-дозві ллєвої діяльності у світовому просторі /
Н. Калинюк // Вісник Книжкової палати. ‒ 2005. ‒ № 6. ‒ С. 49-50.

Усачова Г. Культурно-дозві ллєва діяльність як фактор розвитку основ гуманістичного світогляду молодших школярів / Г. Усачова // Рідна
школа. ‒2005. ‒ № 7. ‒ С.14-15.

Бабенко Н. Сімейне дозвілля як соціально-культ урне явище / Н. Бабенко // Рідна школа. ‒ 2002. ‒ № 3. ‒ С.74-77.

З повагою
Адміністрація Віртуальної довідки
Цитата
0 #290 ПедагогікаДіана 07.03.2019, 10:57
Добрий день! Допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу для магістерської роботи за темою "аплікація як засіб естетичного виховання дітей дошкільного віку".

Добрий день, Діано!

Радимо Вам використати наступні джерела :

Котляр, В. П. Основи образотворчого мистецтва і методика художнього виховання дітей : навчальний посібник для ВНЗ /
В.П. Котляр. - Київ : Кондор, 2015. ‒
198 с. : іл.

Ликова, І. О. Образотворча діяльність у дитячому садку: планування, конспекти занять, методичні рекомендації. Старша група : методичний посібник для спеціалістів дошкільних навчальних закладів /
І. О. Ликова. ‒ Харків : Ранок, 2007. ‒
207 с. : іл. ‒ (Наочні посібники. Ліплення, аплікація, малювання) ‒ (Програма "Кольорові долоньки").

Ликова, І. О. Образотворча діяльність у дитячому садку: планування, конспекти занять, методичні рекомендації. Середня група : методичний посібник для спеціалістів дошкільних навчальних закладів /
І. О. Ликова. ‒ Харків : Ранок, 2007. ‒
143 с. : іл. ‒ (Наочні посібники. Ліплення, аплікація, малювання) ‒ (Програма "Кольорові долоньки").

Ликова, І. О. Образотворча діяльність у дитячому садку: планування, конспекти занять, методичні рекомендації. Молодша група : методичний посібник для спеціалістів дошкільних навчальних закладів /
І. О. Ликова. ‒ Харків : Ранок, 2007. ‒
143 с. : іл. ‒ (Наочні посібники. Ліплення, аплікація, малювання) ‒ (Програма "Кольорові долоньки").

Богатеева, З. А. Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях : книга для воспитателя детского сада /
З. А. Богатеева. ‒ Москва : Просвещение, 1986. ‒ 207 с. : ил.

Выготский, Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л. С. Выготский. ‒ Санкт-Петербург : Союз, 1997. ‒ 96 с. ‒
Психология ребенка).

Олійник Л. Зображуємо навколишній світ. Організація та планування продуктивних видів діяльності в молодшому дошкільному віці (Малювання, аплікація, ліплення, конструювання) / Л. Олійник // Дошкільне виховання. ‒ 2002. ‒ № 9. - С.12-14.

repository.kristti.com.ua/.../ ...

osvita-verh.dp.ua/.../...

З повагою
Адміністрація Віртуальної довідки
Цитата
0 #289 Економіка.Фінан сиЮлія 26.02.2019, 08:07
Добрий день! Допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу за темою "Організація збуту імпортної продукції" за останні 3-4 роки. Дуже дякую!

Добрий день, Юліє!
Радимо Вам наступні джерела :

Корженко, І. С. Збутова діяльність підприємства-ім портера /
І. С. Корженко // Економіка та держава : міжнародний науково-практич ний журнал. – 2018. – № 11. – С. 111-114.

Шкуропадська, Д. Стійкість зовнішнього сектора міжнародної діяльності
України / Шкуропадська Діана // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал. Серія : Економічні науки. – 2018. – № 3. –
С. 59-69 : табл.

Ковінько, О. Маркетингова оцінка стану ринку аграрної продукції України : передумови активізації міжнародної бізнес-діяльнос ті вітчизняних аграрних підприємств / Олена Ковінько // Маркетинг в Україні. – 2017. – № 4. – С. 32-47 : граф., табл., фото.

Пошивалова, О. В. Застосування економетричного моделювання до прогнозування експорту та імпорту України / Пошивалова Олена Володимирівна // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-ан алітичний журнал. – 2017. – № 10. – С. 37-40 : табл.

lp.edu.ua/.../5785
dis_krasilych.pdf

niss.gov.ua/.../...

ird.gov.ua/sep/sep20163(119)/sep20163(119)_140_DyominaVM,KishchakIT,OgiyenkoAV.pdf

pev.kpu.zp.ua/.../11.pdf

З повагою
Адміністрація Віртуальної довідки
Цитата
0 #288 ПедагогікаНаталія 25.02.2019, 19:47
Добрий вечір. Допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу для написання дипломної магістерської роботи на тему "Розвиток основних фізичних якостей учнів початкової школи". Дякую

Добрий день, Наталіє!
Радимо Вам використати наступні джерела :
57.3
А 76
Апанасенко Г. Л. Физическое развитие детей и подростков / Г. Л. Апанасенко. – Киев : Здоров'я, 1985.

74.267
К59
Козленко Н. А. Физическое воспитание в подготовительны х классах : пособие для учителя / Н. А. Козленко, В. П. Мацулевич. – Киев : Радянська школа, 1983. – 152 с.

Білітюк С. Рухливі ігри та фізичні вправи у дітей віком 7-10 років / С. Білітюк // Наукові записки ТДПУ : Педагогіка. – 2000. – № 7. – С. 70-75.

Борисенко А. Ф. Система фізичного виховання учнів початкових класів / А. Ф. Борисенко // Початкова школа. – 2001. – № 5. – С. 30-32.

Жилюк В. Підвищення рівня фізичної підготовленості школярів молодших класів в умовах уроку фізичного виховання за допомогою використання комплексів українських рухливих ігор / В. Жилюк // Матер. конф.: Молода спортивна наука України. – Львів, 1998. – С. 193-197.

Огниста К. Методика формування фізичної культури учнів початкових класів (форми, засоби, методи) / К. Огниста. – Тернопіль, 2003. – 161 с.

Огниста К. Передумови формування особистої фізичної культури учнів молодшого шкільного віку / К. Огниста // Наукові записки ТДПУ: Педагогіка. – 2002. – № 3. – С. 121-125.

Шиян Б. М. Теорія фізичного виховання /
Б. М. Шиян, В. Г. Папуша. – Тернопіль : Збруч, 2000. – 183 с.

Жуковський В. Використання міжпредметних зв'язків на уроках фізичного виховання в початкових
класах / В. Жуковський // Рідна школа. – 2004. –
№ 7-8. – С. 48-49.

З повагою
Адміністрація Віртуальної довідки
Цитата
0 #287 ЛітератураСвятослава 23.02.2019, 12:15
Підкажіть будь-ласка в якій з бібліотек Шевченківського району можу взяти на руки книги Ірен Роздобудько?

Добрий день, Святославо!

Книги І. Роздобудько Ви можете взяти у відділі абонемента нашої бібліотеки. Для більш конкретної відповіді уточніть Ваш запит.

З повагою
Адміністрація Віртуальної довідки
Цитата
0 #286 ЛітератураОксана 21.02.2019, 08:03
Добрий день. Шукаю видання "Тарас Шевченко та дворянські родини" 2018року.На презентації книги в музеї Шевченка порадили звернутися саме до Вас. Підкажіть Будьласка, в якій бібліотеці є це видання. З повагою.

Добрий день, Оксано!

Із збіркою нарисів «Тарас Шевченко та дворянські родини» Ви можете ознайомитись у читальній залі нашої бібліотеки або взяти її на руки у відділі абонемента.

Також ця книга є у публічних бібліотеках Києва.

З повагою
Адміністрація Віртуальної довідки
Цитата
0 #285 ЛітератураИгорь 17.02.2019, 13:19
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в какой библитеке, желательно в Шевческом районе, можно найти книги Юкио Мисимы "Храм на рассвете" и "Падение Ангела"?

Добрий день, Ігоре!
Роман Ю. Місіми «Храм на рассвете» є в бібліотеці ім. Радищева :
вул. Ш. Руставелі, 17,
тел. 287 60 50.
Роман «Падение ангела» Ви можете прочитати в електронному варіанті скориставшись послугами Інтернету.
З повагою
Адміністрація Віртуальної довідки
Цитата
0 #284 Образотворче мистецтвоАлександр 12.02.2019, 14:17
Здравствуйте,
Какие книги, монографии и каталоги есть у вас про художника Константина Юона и Общество русских художников.

Добрий день, Олександре!
Рекомендуємо Вам використати наступні джерела :

Лапшин, В. П. Союз русских художников / В. П. Лапшин. – Ленинград : Искусство, 1974.

Стернин, Г. Ю. Художественная жизнь России начала ХХ века /Г. Ю. Стернин. – Москва : Искусство, 1976. – 222 с.

Поспелов Г. Г. Русское искусство начала ХХ века. Судьба и облик России /
Г. Г. Поспелов. – Москва :
Наука, 2000. – 128 с.

Персональные и групповые выставки советских художников :
справочник ; ч.1 : 1917-1947. –
Москва : Советский художник, 1989. – 280 с.

Лапшин В. П. Художественная жизнь Москвы и петрограда в 1917 году /
В. П. Лапшин. – Москва : Советский художник, 1983. – 496 с.

Юон, К. Ф. Новь и старина /
К. Ф. Юон. – Москва : Советский художник, 1976. – 40 с.

Юон К. Ф. Образ и цвет / К. Ф. Юон. – Москва : Изобразительное искусство, 1973. – 23 с.

Юон К. О живописи / К. Юон. – Москва : ИЗОГИЗ, 1937. – 282 с.

Осмоловский, Ю. Э. К. Ф. Юон /
Ю. Э. Осмоловский. – Москва : Советский художник, 1966. – 60 с.

Константин Юон. Альбом. – Москва : Белый город, 2001. – 64 с.

Konstantin Yuon : Album. – Leningrad : Aurora, 1972.

Встречи с прошлым. Выпуск I. – Москва : Советская Россия, 1983.

З повагою
Адміністрація Віртуальної довідки
Цитата
0 #283 ЛітератураОлександр 29.01.2019, 10:42

Шановнi бiблiотекарi, я шукаю роман Марка Греся "Глас божий", якiй друкувався в украiнському журналi "Искатель" за 2011 рiк. Бiльш нiде його нема. Яким чином можна отримати скан або фото цього роману? Дякую наперед. Олександр

Добрий день, Олександре!

На жаль, у фондах бібліотек Києва розшукуваний Вами журнал «Искатель. Украина» відсутній.

Радимо звернутись до Книжкової палати України імені Івана Федорова, де зберігаються усі видання всіма мовами, що вийшли в Україні.

Адреса:
м. Київ, просп. Ю. Гагаріна, 27.
Відділ Державного архіву друку, каб. 104, тел. 292-61-30.
Режим роботи:
Вівторок — четвер
з 10.00 до 12.00 та
з 13.00 до 17.00
П'ятниця
з 10.00 до 12.00 та
з 13.00 до 16.00

З повагою
Адміністрація Віртуальної довідки
Цитата
0 #282 Театр. КінематографНіна 11.01.2019, 13:02
Прошу допомоги у підборі джерел для написання МАНівської роботи за темою" Специфіка інтерпретації гамлетівського сюжету засобами кінематографа(к омпаративний аналіз).

Добрий день, Ніно!
Рекомендуємо Вам наступні джерела :
Аникст А. Трагедия Шекспира "Гамлет" : литературный комментарий / А. Аникст. – Москва : Просвещение, 1986. – 224 с.

Пимонов, В. Загадка Гамлета / В. Пимонов,
Е. Славутин. – Москва, 2001. – 256 с.

Липков, А. Шекспировский экран / А. Липков. – Москва : Искусство, 1975. – 352 с.

Юткевич, С. Шекспир и кино / С. Юткевич. – Москва : Наука, 1973. – 270 с.

Козинцев, Г. Наш современник Вильям Шекспир / Г. Козинцев. – Лениград-Москва : Искусство, 1966. – 352 с.

Великий датчанин (О Шекспире, Гамлете) / С Кеннетом Браной беседует Керри Мейзер // Иностранная литература. – 2016. – №10. –
с. 174-179.

Рубанова, И. Под сенью Вильяма в снегу (Фильм К. Брана "Гамлет") // Искусство кино. –
1998. – № 3. – с. 18-29.

Нестерак, О. Шекспір в кінематографі 90-х // Кіно-Театр. – 2002. – № 1. – с. 38-40.

Лукиных Н. Принц Датский, Би-би-си и
живопись / Анимационный фильм по пьесе Шекспира "Гамлет"(1992) // Искусство кино. –
1994. – № 9. – с. 161-162.

Рембо-Гамлет (Про зйомки фільма "Гамлет" італійським режисером Ф. Дзефіреллі) // Культура і життя. – 1990. – 5 серпня (№31). – с.7.

Шекспиризировать! (Пьесы Шекспира на мировом экране) // Искусство кино. – 1964. – № 4. – с.16.

Медведева Г. Снимается "Гамлет" (Г. Козинцев экранизирует Шекспира ) // Советский экран. – 1963. – № 13. – с. 12-13.

Аникст А. "Гамлет" Григория Козинцева // Искусство кино. – 1964. – № 6. – с. 5-15.

Липков А. Слово в споре (Проблемы экранизации Шекспира в мировом кино и фильмы
Г. Козинцева) // Искусство кино. – 1977. –
№ 9. – с. 113-126.

Липков, А. Фильмография экранизаций "Гамлета" и "Короля Лира" по Шекспиру // Шекспировские чтения. 1978 / под. ред. А. Аникста. – Москва : Наука, 1981. – с. 302-323.

З повагою
Адміністрація Віртуальної довідки
Цитата
0 #281 Економіка. ФінансиНаталія 17.12.2018, 18:42
Добрий вечір. Так як не виходить у мене щось з пошуком книг (мабуть, щось не так роблю) підскажіть, будь ласка, чи є в наявності у вас книги Джим Колінз "Від хорошого до великого", Говард Шульц " Історія Starbucks", Ицхак Адизес "Стили менеджмента – эффективные и неэффективные" и "Идеальный руководитель".
Дякую!

Добрий день, Наталіє!
Книги
– Джим Коллінз «Від хорошого до
величного»

– Говард Шульц «Історія Starbruks»

– Іцхак Адізес «Ідеальний керівник»

Ви можете взяти в бібліотеці
ім. Ф. М. Достоєвського за адресою:

03037, Київ-37, вул. Освіти, 14-а.
Тел. 243-74-84.

Книга І. Адізеса «Стили менеджмента. Эффективные и неэффективные» є в бібліотеці ДВНЗ «Київський національний
економічний університет ім. Вадима Гетьмана».
Телефони для довідок:
503-86-04;503-84-45

З повагою
Адміністрація Віртуальної довідки
Цитата
0 #280 ЗагальніСвітлана 17.12.2018, 09:52
Доброго дня!
Підкажіть будь ласка чи є у вас в бібліотеці журнал Burda №1 2010 р.
Дякую

Добрий день, Світлано!
На жаль, у фондах нашої бібліотеки розшукуваний Вами журнал відсутній.
З повагою
Адміністрація Віртуальної довідки
Цитата
0 #279 Екологія. Охорона природиОльга 29.11.2018, 09:37
Добрий день. Допоможіть будь-ласка підібрати літературу з даної теми:"Досліджен ня проблемних аспектів існування бродячих собак на території міста"


Добрий день, Ольго!
Рекомендуємо Вам таку літературу :

Закон України від 21 лютого 2006 р.
№ 3447-IV «Про захист тварин від жорстокого поводження».

Київська міська Рада. Рішення від 25 жовтня 2007 р. № 1079/3912 «Про врегулювання питань утримання та поводження з собаками і котами в
м. Києві».

Савчина, Ю. Люди і собаки / Юліана Савчина // Віче. – 2011. – № 11. – С. 46-49 : фото.

Дем’яненко, В. А. Безпритульні тварини - хто їх захистить? / В. А. Дем’яненко // Екологічний вісник. – 2010. – № 2. – С. 29-30.

Крушельницька, Г. Л. Проблеми визначення поняття жорстокого поводження з тваринами як особливим об'єктом цивільних прав / Г. Л. Крушельницька // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 69. –
Київ, 2015. – С. 236-249.

З повагою
Адміністрація Віртуальної довідки
Цитата
0 #278 ЛітератураМарина 17.11.2018, 15:05
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи є у фондах Вашої бібліотеки п'єса Гната Хоткевича "Гуцульський рік"? Дякую.

Добрий день, Марино!
Розшукуваний Вами твір знаходиться у книзі
84Ук6
Х85
Хоткевич, Г. М. Неопубліковані гуцульські п'єси / Гнат Хоткевич. –
Луцьк : Терен, 2005. – 310 с.

Працювати з нею Ви можете у читальній залі відділу мистецтв нашої бібліотеки за адресою (книга на руки не видається)
м. Київ, вул. В. Житомирська, 4.
Тел. 278-70-03
З повагою
Адміністрація Віртуальної довідки
Цитата
0 #277 Музейна справаСергей 19.10.2018, 16:05
Здравствуйте, уважаемые работники библиотеки! Есть ли у Вас на хранении «Kalendarz polski y ruski na rok…», «Kalendarz polski y ruski Berdyczowski na rok…», «Kalendarz gospodarski…», «Kalendarz rzymski y ruski na rok…»? Это всё – разные названия бердичевских календарей, издававшихся в Бердичеве с 1775 по 1864 годы. Если они у Вас есть, то за какие года? Заранее благодарен.
Может у Вас есть какие-либо графические материалы о Бердичеве?

Добрий день Сергію!
Радимо скористатися таким джерелом:
Привет из Бердичева! // Антиквар. - 2010. - № 7-8. - С. 94-99 : фото.
(Історія листівок з зображеннями міста Бердичів, які були поширені в XIX-XX ст.).

Календарів в бібліотеці немає.

З повагою.
Адміністрація Віртуальної довідки.
Цитата
0 #276 Літературознавс твоДария 17.10.2018, 10:10
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи є у Вас матеріали на такі теми як модернізм та постмодернізм (зокрема в літературі), а також анімалізм. Цікавлять також визначення зі словників, бажано французькою мовою.

Добрий день Дарія!
Радимо скористатися такими джерелами:
Волощук, Є. В. Доба "ізмів" : модернізм та авангардизм у західноєвропейс ькій літературі першої половини ХХ століття / Євгенія Волощук, Борис Бігун ; [Національна академія наук України ; Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка]. - Київ : Академперіодика , 2014. - 323 с.
Модернізм після постмодерну : теоретичні REвізії. Збірник 2 / за ред. Т.І. Гундорової ; Національна академія наук України ; Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка. - Київ : Поліграфічний центр "Фоліант", 2008. - 319 с.
Зарубіжна література : Реалізм. Ранній модернізм : посібник-хресто матія : 10 клас / авт.-упоряд. Ю.І. Ковбасенко ... [та ін.]. - К. : Грамота, 2006. - 696 с.
Затонский, Д. В. Модернизм и постмодернизм : мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств : (от сочинений Умберто Эко до пророка Екклесиаста). - [Харьков] : Фолио ; [Москва] : АСТ, 2000. - 256 с.
Модернизм : анализ и критика основных направлений : [сборник статей] / [под ред. В.В. Ванслова, Ю.Д. Колпинского ; Научно-исследов ательский институт теории и истории изобразительных искусств Академии художеств СССР]. - Москва : Искусство, 1973. - 280 с. : ил
Лексіна, Г. Постмодернізм / Ганна Лексіна // Дніпро. - 2013. - № 10. - С. 118-120 : фото.
Зарубіжна література. Від авангарду до постмодернізму : посібник-хресто матія : 11 клас / авт.-упоряд. Ю.І. Ковбасенко ... [та ін.]. - К. : Грамота, 2006. - 936 с.
Курицын, В. Время множить приставки : к понятию постпостмодерни зма / Вячеслав Курицын // Октябрь. - 1997. - № 7. - С. 178-183.
Баткин, Л. О постмодернизме и "постмодернизме " / Леонид Баткин // Октябрь. - 1996. - № 10. - С. 176-188.
Курицын, В. Постмодернизм : новая первобытная культура / Вячеслав Курицын // Новый мир. - 1992. - № 2. - С. 225-232.
З повагою.
Адміністрація Віртуальної довідки.
Цитата
0 #275 Мистецтвознавст воЮлія 03.10.2018, 09:07
Доброго дня!
Щиро дякую за відповідь щодо танцю доби Абсолютизму.

Прошу Вашої допомоги щодо наявності літератури про Театр Йозефа Сободи.
У електронному каталозі мені вдалося знайти лише одну книгу: Театр Йозефа Сободы / В. Березкин.

Заздалегідь дякую за допомогу!

Добрий день, Юліє!

Книга, на яку Ви посилаєтесь, є у нашому відділі мистецтв. Якщо Ви маєте цю книгу, то на стор. 188-189 опубліковано коротку бібліографію, з якою Ви можете ознайомитись.


Також можливо Вам стануть у нагоді наступні джерела :

Свобода, Й. Тайна театрального пространства : лекции по сценографии / Й. Свобода ; авт. вступ. ст. Л. П. Солнцева ; пер. с итал.
А. Часовниковой. – 2-е изд. – Москва : ГИТИС, 2005. – 144 с. : ил.

art.sovfarfor.com/.../...

ru.calameo.com/.../...

З повагою
Адміністрація Віртуальної довідки
Цитата
0 #274 Мистецтвознавст воЮлія 29.09.2018, 07:34
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи є у Вас література на тему «Танець доби Абсолютизму». Заздалегідь дякую за допомогу.

Добрий день, Юліє!

Питання, яке Вас цікавить, широке і складне, потребує детальної розробки. Сама доба Абсолютизму охоплює часовий відрізок від 17 і аж до 19 ст. Ця форма правління характерна як для країн Західної Європи, так і для Східної.

З фондів нашого відділу мистецтв можемо порекомендувати такі джерела :

Красовская, В. Западноевропейс кий балетный театр. Очерки истории. От истоков до середины XVIII века. / В. Красовская. –Ленинград : Искусство, 1979. – 296 с.

Красовская, В. Западноевропейс кий балетный театр. Очерки истории. Эпоха Новерра /
В. Красовская. – Ленинград : Искусство,
1981. – 286 с.

Васильева-Рождественская, М. Историко-бытово й танец / М. Васильева-Рожде ственская. – Москва: Искусство, 1987. – 382 с.

Блок, Л. Д. Классический танец. История и современность / Л.Д. Блок. – Москва : Искусство, 1987. – 556 с.

Більш детально опрацювати це питання Ви можете звернувшись до Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого.

З повагою
Адміністрація Віртуальної довідки
Цитата
0 #273 Засоби масової інформаціїТетяна 13.09.2018, 15:05
Добрий день!
Цікавить наявність у фондах газети "Українське слово", особливо, за період від 1991 по 2000 роки.
Дякую за увагу.

Добрий день, Тетяно!
У фондах нашої бібліотеки газети зберігаються тільки за останні три роки.
Радимо Вам звернутись до відділу формування та використання газетних фондів Національної бібліотеки імені
В. І. Вернадського за адресою :
вул. Володимирська 62, 2-й поверх,
к. 207.
+38 (044) 288-1419
9.15 - 18.00 (понеділок - субота).

З повагою
Адміністрація Віртуальної довідки
Цитата
0 #272 Бібліотечна справаЄвген 22.08.2018, 11:53
Доброго дня! Повідомте будь ласка, чи є у фонді бібліотеки номер 104 від 10.11.2008р., та №5 від 18.01.2012 року газети "Все про бухгалтерський облік"?

Добрий день, Євгене!
На жаль, у фондах нашої бібліотеки розшукувана Вами газета відсутня.
Радимо звернутись до відділу формування та використання газетних
фондів Національної бібліотеки
ім. В. І. Вернадського.

Відділ формування та використання
газетних фондів
Корпус по вул. Володимирська 62,
2-й поверх, к. 207.
+38 (044) 288-1419
9.15 - 18.00 (понеділок - субота).

З повагою
Адміністрація Віртуальної довідки
Цитата