Програма розвитку Публічної бібліотеки імені Лесі Українки для дорослих міста Києва на 2017-2021 роки

У "Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року "Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України" зазначено, що «сталий розвиток демократичного громадянського суспільства, дотримання прав і свобод людини, примноження людського, соціального, інтелектуального, технологічного, природного та фінансового капіталу держави, реалізація державної політики неможливі без сучасних бібліотек».

Проект «Зведений електронний каталог до фондів публічних бібліотек для дорослих міста Києва»

Формування електронного каталогу документів, що знаходяться у фондах 90 бібліотек для дорослих міста Києва.

(Ведеться з 1992 року. Програмне забезпечення - АІБС "ALEPH")


Проект «Бізнес-старт»

Проект передбачає створення на базі бібліотеки інформаційного центру з питань малого та середнього бізнесу.
На етапі розвитку бізнесу перед підприємцями гостро постає проблема систематичного інформаційного, консультаційного, освітнього супроводу бізнесу і процесів, пов’язаних з його діяльністю.

Проект «Електронна взаємодія громадян і держави» 2015-2017

Соціальний проект «Електронна взаємодія громадян і держави» адресовано людям, які не мають навичок пошуку інформації в мережі Інтернет, а також тим громадянам, хто прагне навчитися користуватися суспільно значимою та державною інформацією, розміщеною на Інтернет-ресурсах.


Проект «Краєзнавчі читання»

Мета і завдання:

-виявлення нових краєзнавчих досліджень;

-стимулювання дослідницької, соціальної та творчої активності краєзнавців;

-популяризація краєзнавчих матеріалів, доведення їх до користувачів:


Проект "Бібліотека+театр"

Проект передбачає проведення спільної творчої, організаційної діяльності, що спрямована на наближення літератури в театральному форматі до користувачів, популяризацію театрального мистецтва, розвиток глядацької і читацької культури, підтвердження статусу бібліотеки як привабливого «третього місця».


Проект «Служба "Віртуальна довідка"»

Основна мета бібліотечного довідкового сервісу - виконання разових запитів віддалених користувачів, що пов’язані з пошуком бібліографічної, фактографічної та повнотекстової інформації,  надання через мережу Інтернет додаткової можливості отримання безоплатної  дистанційної послуги усім без винятку категоріям користувачів.


Проект «Бібліотека і милосердя»

Мета проекту: усіма бібліотечними засобами та ресурсами сприяти незахищеним громадянам, переселенцям, учасникам АТО, маломобільним групам користувачів у вирішенні їх соціально-побутових проблем, допомагати в подоланні соціальної ізольованості, здійснювати інформаційну та консультативну підтримку.


Програма патріотичного виховання «Україна починається з нас» на 2016-2020 рр.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №334/2015 "Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного  виховання дітей та молоді"