Підтримайте бібліотеку

 

Для усіх киян, незалежно від їх соціального статусу, хто любить читати, має потребу в навчанні впродовж життя і користується можливостями сучасних  бібліотек, електронний каталог Публічної бібліотеки імені Лесі Українки м. Києва – зручний і надзвичайно ефективний сервіс для пошуку необхідних книжок чи публікацій у фондах 90 бібліотек Києва.

Ця потужна пошукова система, що містить інформацію про 600000 книжок та публікацій, забезпечує відкритість книжкових багатств бібліотек столиці усім охочим, показує не лише наявність у бібліотеках потрібного видання, але й інформацію про бібліотеку, що його утримує.

І це велика заслуга колективу бібліотеки. Грантові кошти на придбання програмного забезпечення бібліотека отримала ще у 1998 році від фонду "Відродження". Сьогодні бібліотека повністю перейшла на обслуговування, що базується на нових інформаційних технологіях.

Проте застаріла версія бібліотечної автоматизованої системи гостро потребує оновлення. Заборгованість бібліотеки за технічну підтримку та супровід, що виникла у кризові 2008 – 2014 роки, становить близько 55 тис. доларів. Сервер, на якому інстальована програма ще у 1998 році, під великим ризиком виходу із ладу, що може спричинити повний колапс у роботі головної публічної бібліотеки Києва.

Оновлення програмного забезпечення, що можливе за умови погашення боргу, розв'яже проблему збереження усіх наших напрацювань, покращить доступ до ресурсів бібліотек столиці усім охочим.

Посильний внесок кожного з вас допоможе зробити бібліотеку більш сучасною та забезпечить надійність і безпеку її ІТ-інфраструктури.

 

For all Kyiv citizens, regardless of their social status, who likes to read, needs lifelong education and benefits from possibilities of modern libraries, an electronic catalogue of Lesya Ukrainka Public Library is a necessary, convenient and incredibly efficient service for finding books and publications in the funds of 90 Kyiv libraries.

The powerful search system that contains information about 600000 books and publications, provides openness of Kyiv library book riches to everyone who wishes. The search system shows not only availability of the required publication in libraries, but information about the library housing it. It is a great merit of library staff. The library got a grant from Renaissance Foundation for acquisition of software as far back as 1998. The library nowadays has completely switched to service based on new information technologies.

But for now, there is an acute problem of software upgrade, which could fix the problem of preservation of all our groundwork and improve access to Kyiv library resources.

Affordable contribution of everyone would help to make the library more modern, provide reliability and safety of its I.T. infrastructure.

 

Наш спецрахунок:

Our account:

р/р 31554222245972

в ГУДКСУ м. Києва

код ЄДРПОУ 05460172

МФО 820019