Листопад, 2017

Резерфорд Э. Лондон роман / пер. с англ. А. Смирнова. – СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, [2015]. – 992 с.

Лондініум. Лондон. Серце Британської імперії. Місто прекрасних архітектурних пам'ятників. Місто великих вчених, письменників і художників. Місто, яке вижило, незважаючи на страшну епідемію чуми і жахливої пожежі, які практично знищили середньовічний Лондон. Це захоплююча розповідь про людей, що жили в місті від часів стародавніх кельтських племен до наших днів. Захоплююча історія багатьох поколінь сімей, чиї долі переплелися в цьому місті легіонерів Юлія Цезаря, що вторглися на острів два тисячоліття тому, лицарів-хрестоносців, які вирушали відвойовувати Святу землю, свідків бурхливої сімейного життя Генріха VIII, учасників споруди театру "Глобус", де грали п'єси Шекспіра, свідків індустріальної революції нашого часу.

 

Хомчук О. Аляска після Росії / Оксана Хомчук, Тарас Хомчук. – Чикаго ; Київ : [КВІЦ], [2016]. – 895 с. : іл.., портр.

У книзі, розрахованій на істориків-фахівців та широке коло читачів, подано детальну реконструкцію історичних подій, побуту і стану населення  на Алясці в перші кілька років після її продажу Сполученим Штатам, в загальноісторичному контексті розвитку православної церкви в Америці до і після 1867 року.

 

 


Іваднєв В. І. Судноплавство русів : з найдавніших часів до Х ст.. : науково-популярне видання, дослідження з історії культури судноплавства давнього  населення України / В.І. Іваднєв, В.В. Іваднєв. – Київ : Просвіта, 2017. – 244 с. : ил.

Книга видана з метою привернення уваги наукової громадськості до маловивчених або зовсім невідомих питань щодо культури судноплавства наших предків. Вона розрахована як на спеціалістів-істориків, археологів, філософів, культурологів, так і на широке коло читачів, які цікавляться історією українського народу.

 

Жовтень, 2017

Зінченко А. Храми Якима Погрібняка / А. Зінченко. – Київ : [б.в.], 2016. – 183 с. ; іл.

Праця присвячена  творчості  визначного українського архітектора XVIII ст. Якима Погрібняка, творця дивовижних дерев’яних храмів, які стали яскравим набутком національної культури й упродовж тривалого часу надавали прикметних ознак архітектурному краєвидові Слобожанщини й Запорозького краю.

 

 

 

Зінченко А.   Життя і служіння Митрополита Василя Липківського / Арсен Зінченко ; Науково-дослідний інститут краєзнавства Міністерства освіти і науки України ; Всеукраїнське товариство ім. Митрополита Василя Липківського. – Київ : Дуліби, 2017. – 336 с.

У монографії висвітлюється життєвий шлях видатного українського церковного діяча, просвітника, педагога, історика й проповідника, очільника українського національного церковного руху доби Розстріляного Відродження митрополита Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х років Василя Липківського.

  

Диспенза Дж. Сам себе плацебо:  как использовать силу подсознания для здоровья и процветания : [пер. с англ.] /  Джо Диспенза. – Москва : Издательство «Э», 2017. – 416 с. : ил.

Чи можливо виправдатись однією силою думки – без препаратів чи хірургічного втручання? Це відбувається набагато частіше, ніж ми можемо собі представити. Феноменальні наукові дослідження, засновані на відкриттях в області нейробиології, психології, гіпнози та квантової фізики, показали: для мозку немає різниці між уявними переживаннями та реальністю. Це дає нам можливість будувати своє життя так, як ми цього хочемо. У кожного з нас встроена можливість лікування.

 

 Вересень, 2017

Поглиблення відносин між ЄС та Україною : що, чому і як? / під ред. Майкла Емерсона і Вероніки Мовчан. – Київ : Центр європейських політичних досліджень (CEPS) : Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), [2016]. – 255 с. : іл.

Мета посібника – зробити юридичний зміст Угоди про асоціацію чітким і зрозумілим. Посібник розглядає всі важливі політичні та економічні глави Угоди, і в кожному випадку пояснює зобов’язання , взяті на себе Україною, і виклики, пов’язані з їх виконанням, та є унікальним джерелом інформації про цей історичний договір. Посібник призначений для професіоналів, у тому числі державних службовців, парламентарів, керівників бізнесу, юристів, бізнес-консультантів, аналітичних центрів, організацій громадянського суспільства, викладачів вищих навчальних закладів, учителів, студентів і журналістів.

 

Снайдер Т. Чорна земля. Голокост як історія і застереження / Тімоті Снайдер ; пер. з англ. П. Білака, О. Камишнікової, Т. Родіонової]. – Київ : Медуза, 2017. – 394 с.

На основі нових джерел зі Східної Європи і свідчень вцілілих дослідник визначає Голокост як подію, яка є нам ближчою і зрозумілішою, ніж здається на перший погляд. Голокост постав в уяві Гітлера як стратегія відновлення балансу на планеті та отримання необхідних німцям ресурсів через ліквідацію євреїв. Такий сценарій можна було реалізувати лише у випадку повного знищення Німеччиною інших держав. Тому мета Гітлера полягала у веденні колоніальної війни в самій Європі. У зонах бездержавності майже всі євреї загинули. Переосмислюючи уроки Голокосту, автор "Чорної землі" підсумовує: ми не зрозуміли сучасність і поставили під загрозу майбутнє. На початку нового століття доводиться оглядатися на початок минулого: боротьба за ресурси, продовольча криза супроводжуються ідеологічними викликами світового порядку. Тож Голокост — це не лише історія, але й застереження.

 

Чалдини Р. Психология влияния : [как научиться убеждать и добиваться успеха] / Роберт Чалдини ; [пер. с англ. О.С. Епимахова]. – Москва : Издательство «Э», 2017. – 368 с.

"Психологія впливу" Роберта Чалдині - видання одного з кращих навчальних посібників з соціальної психології, конфліктології, менеджменту, на думку більшості західних і вітчизняних психологів. Книга Роберта Чалдині "Психологія впливу" витримала в США п'ять видань, її тираж давно вже перевищив півтора мільйона примірників. Ця робота, яка підкуповує читача легким стилем і ефектною подачею матеріалу, - серйозна праця, в якому на найсучаснішому науковому рівні аналізуються механізми мотивації, засвоєння інформаціїта прийняття рішень. Нове, перероблене і доповнене, видання міжнародного бестселера не тільки займе гідне місце в бібліотеці соціального психолога, але і допоможе в роботі менеджерам, педагогам, політикам, всім, хто за родом діяльності повинен переконувати, впливати, впливати.

 

Червень, 2017

Мерманн Э.  Коммуникация и коммуникабельность. Практические рекомендации для открытой коммуникации / Элизабет Мерманн ; [пер. с нем. Е.И. Высочиновой, А.В. Коченгина]. – Харьков : Гуманитарный центр, 2015. – 259 с. 

Книга Елізабет Мерманн «Комунікація і комунікабельність» розглядає важливу тему - відкриту комунікацію як інструмент вирішення професійних завдань і поведінки в певних життєвих ситуаціях. Книга містить чіткі і ясні рекомендації про те, як організувати спільну роботу в групі, як вирішити конфлікти, як вислухати співрозмовника і висловити свою думку, критику і зауваження, як задавати питання і використовувати паузи, як вести телефонні переговори і презентації, як аргументувати свою позицію і т. д. Основне гасло книги - «Професійні цілі і відкрита комунікація».

 

Фурман  А. А.   Психологія особистості : ціннісно-орієнтаційний вимір : монографія / Анатолій Анатолійович Фурман. – Одеса : ОНПУ ; Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 312 с.

Монографію присвячено теоретико-методологічному обґрунтуванню одного з найзагадковіших конструктів сучасної психології — концепту особистості, який сутнісно відображає ковітальний спосіб присутності людини у світі і цього наскрізь соціалізованого світу в засвіті її індивідуального Я. Уперше запропонована концептуальна модель ціннісно зорієнтованої особистості, що охоплює суголосся різнобічних рис-властивостей людини зі стійкою, але внутрішньо відкритою психодуховною організацією як носія і творця системи індивідуальних і суспільних вартостей, ціннісних орієнтацій, значень, смислів.  

 

Фадєєв О. Є. Долітописна історія України / Олександр Фадєєв ; [передм. С.І. Дем’яненка ; пер. з рос. В. Шовкошитного]. – Київ : Український пріоритет, 2016. – 420 с. : іл., карти.

" 2004 року, намагаючись показати українцям, що західняки і східняки — генетично різні етноси, кремлівські карлики замовили своїй РАН ДНК-дослідження 4-х груп українців: галичан і закарпатців, подолян, наддніп-рянців і слобожанців. Результати шокували й дослідників, і замовників: українці — генетично єдиний народ! Генетичний аналіз вказує на Україну як на прабатьківщину для західних, східних і частини південних слов'ян, а сама Ерефія виявилась за поребриком слов'янства... Натомість литовці, латиші, молдовани й частково румуни — слов'яни, а серби й болгари — лише політично. Літописний Рюрик — не норман, а ятвяг! Ця інноваційна книга перевертає з голови на ноги всі уявлення про давню історію України, Білорусі й цілої індоєвропейської спільноти, адже біля її витоків стояла Кукутень-Трипільська Цивілізація, 60% території якої — Україна. За допомогою методів ДНК-генеалогії, топонімії, археології, лінгвістики та логіки автор подає реальну, а не міфологізовану історію України з часів Чорноморського потопу до наших днів.

 

Травень, 2017

Еволюція ісламської теолого-філософської думки : монографія / В.І. Лубський [та ін.] ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Філософський факультет, кафедра релігієзнавства. – Київ : Центр учбової література, 2016. – 320 с. : портр.

У монографії розглядається ісламська теологічна думка, представлена ранніми теологічними течіями, теологія ашаризму, мутазилізму й ханбалізму. Окремі розділи становить дослідження арабо-ісламської філософії та соціально-філософської думки в ісламі у різні історичні періоди.

 

Павелків Р. В. Психодіагностичний інструментарій в умовах дошкільного закладу : навчальний посібник для ВНЗ / Р.В. Павелків, О.П. Цигипало ; Міністерство освіти і науки України. – Київ : Центр учбової література, 2016. – 225 с.

У посібнику подано матеріали для психодіагностичного обстеження (вивчення) дітей раннього та дошкільного віку. Вони містять теоретичну частину з проблем психічного розвитку дошкільників та практичну, яка висвітлює діагностичні методики, анкети, опитувальники, нестандартні та оригінальні завдання, діагностичні критерії, що дають змогу вивчити вікові та індивідуально-психологічні особливості, визначити рівень їх розвитку, надійно спрогнозувати тенденції і характерні труднощі у психічному розвитку кожної дитини, окреслити адекватні способи педагогічного впливу, а також розвязати завдання особистісно-орієнтованої взаємодії дорослого і дошкільника. Матеріали посібника будуть корисні викладачам, студентам вищих педагогічних навчальних закладів, працівникам дошкільних закладів освіти (вихователям, психологам, соціальним працівникам), батькам та іншим.

 

Архипов В. В.  Этнические кухни : особенности культуры и традиций питания народов мира : учебное пособие для вузов / В.В. Архипов. – Киев : Центр учебной литературы, 2016. – 233 с.

Навчальний посібник "Етнічні кухні: Особливості культури та традицій харчування народів світу" призначений для підготовки фахівців готельно-ресторанного та туристичного сервісу. Широко висвітлені питання режиму харчування і прийому іноземних гостей в ресторанах. Багатогранно розкрито особливості кухні різних країн і народів, велику увагу приділено національним особливостям приготування страв, асортименту використовуваних продуктів, а також особливостям церемоній споживання їжі та подачі страв.

 

 

Березень, 2017

Офісний менеджмент : навчальний посібник для ВНЗ / Л.І. Скібіцька [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України ; Національний авіаційний університет. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 616 с.

Менеджери, які здійснюють управління не маючи необхідних наукових знань, змушені покладатися лише на досвід, інтуіцію і везіння. Однак досвіду багатьом з них не вистачає. Вони краще працюють і досягають більш високих результатів, якщо володіють теорією менеджменту і вміло застосовують свої знання на практиці. Посібник розроблений відповідно до вимог вищої школи та навчальних програм з дисципліни «Офісний менеджмент». Розкриває зміст тем, передбачених стандартом освіти.

  

Паламаренко І. О.   Професійна підготовка сімейних лікарів у вищих медичних школах Великої Британії : монографія / І.О. Паламаренко ; за заг. ред. Я.В. Цехмістера ; Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 246 с.

У монографії розглянуто особливості професійної підготовки сімейних лікарів у вищих медичних школах Великої Британії, висвітлено організаційні засади та теоретико-методологічні аспекти формування в майбутнього лікаря ключових професійних компетенцій та навичок, надано ретроспективний аналіз становлення медичної освіти, обгрунтовано рекомендації щодо використання британського досвіду в українській медичній освіті.

  

Самохвалов В. С.   Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження : навчальний посібник для ВНЗ / В.С. Самохвалов ; Міністерство овіти і науки України ; Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (Херсонська філія).- Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 223 с. : іл. портр.

У навчальному посібнику розглянуто основні принципи енеогозбереження за рахунок використання вторинних енергетичних ресурсів. Значну увагу звернуто на економічну ефективність енергозбереження. Наприкінці кожного розділу запропоновано контрольні запитання, що в значній мірі сприяє самостійному опануванню навчального матеріалу, а практичні приклади дозволяють краще освоїти методики економічної ефективності від впровадження єнергозберігаючих заходів.

 

Лютий, 2017

Сукач М. К.   Будівельні машини і обладнання : підручник для   ВНЗ / М.К. Сукач. – Київ : Ліра-К, 2016. – 406 с.

Підручник складається з п’ятнадцяти розділів, структурно об’єднаних у п’яти навчальних модулів. У перших трьох модулях  – Основи машинознавства, Машини для загальнобудівельних робіт, Спеціалізовані машини для будівництва – розглянуто особливості конструкцій, вибір, розрахунки та застосування сучасної будівельної техніки. Наступні два модулі присвячені обладнанню, пристроям, інструменту та новітнім технологіям, які використовуються для влаштування Систем водопостачання і водовідведення, Систем теплогазопостачання та вентиляції. Наведено правила і заходи з охорони праці та навколишнього середовища, безпечної експлуатації будівельної техніки.

 

Флеминг У.  Взять быка за рога. Позитивный подход к боли / Урсула Флеминг ; [пер. с англ. А. Суховея]. – [Киев] : ДУХ І ЛІТЕРА, [2015]. – 242 с.

Урсула Флемінг (1930-1992) – англійський психотерапевт, дослідниця творчості Мейстера Екхарта, автор ряду книг. Головною справою свого життя вона вважала боротьбу з болем. Розробивши власний метод подолання болю, відомий як «метод Флемінг», вона застосовувала його на практиці протягом 30 років. У книзі Урсула Флемінг в простому і довірчому стилі ділиться своїм багатим досвідом боротьби з болем, викладає суть методу релаксації, залучаючи безліч прикладів конкретних історій своїх пацієнтів. В останній частині книги автор розмірковує над релігійною проблематикою болю і страждання.

Книга буде цікава і корисна не тільки психотерапевтів, але і всім, хто зважиться піти раді автора: «позбутися від страждання зможете тільки ви самі; все у ваших руках; тільки ви самі здатні навчити себе жити без страху».

 

Франкл В.  Сказать жизни «Да» : психолог в концлагере / Виктор Франкл ; [пер. с нем. ДШ. Орловой, Д.А. Леонтьева] ; сост. Д.А. Леонтьева. – Москва : Смысл, 2007. – 173 с.

Віктор Франкл (1905-1997) - відомий австрійський лікар-психотерапевт, психолог і філософ. У роки Другої світової війни він отримав страшну можливість випробувати на собі власну концепцію. Пройшовши нацистські табори смерті, він побачив, що найбільший шанс вижити в нелюдських умовах не мали міцні тілом, а сильні духом. Ті, хто знав, заради чого живе. У самого Франкла було заради чого жити: в концтабір він взяв з собою рукопис, якій належало стати великою книгою.

 
 

 

Січень, 2017

Журавльов О. П.  Фауна України : археозоологічні дослідження / О. П. Журавльов. – Київ : [Видавець Олег Філюк], 2016. – 389 с. : іл.

Книга присвячена археозоологічним дослідженням на території України. Дякуючи широкомасштабним археозоологічним та остеологічним дослідженням ХХ ст. маємо змогу визначити кістки тварин фактично всіх епох – від палеоліту до середньовіччя. Видання цінне як для вузького кола фахівців, так і для широкого запиту читачів.

 

 

 

Зейкан Я. П.  Адвокат : цивільні справи : методичні поради / Я. П.  Зейкан. – [Харьків] : Світ книг ; [Київ] : ВД «ДАКОР» , 2016. – 688 с.

У виданні викладено методичні поради для адвоката, представника сторони у цивільному процесі та висвітлено практичні  аспекти у цивільній справі, подано зразки процесуальних документів. Книга містить рекомендації щодо ефективної реалізації наданих цивільним процесом можливостей по захисту прав та інтересів особи.

 

Шаплыченко Н.   Дикая слива мэйхуа / Наталия Шаплыченко. – Киев : [Саммит-книга], 2016. – 639 с. : фотоил.

Дуже-дуже-дуже давня і найзагадковіша на планеті країна Китай. Свої тисячолітні таємниці вона відкриває поступово і не всім. Але якщо хто всім серцем полюбить цю дивовижну країну, то вона відкриває свої знання, свою філософію, свої скарби, свою душу.

У автора перше знайомство з Піднебесної сталося ще в дитинстві, коли в будинку незрозуміло звідки з'явився старий паперовий знак, що Китай уготований давним-давно. Через багато років Наталія Шапличенко потрапила в Китай, де збирала чай, вивчала стародавні ремесла, відвідала народ мосо, де досі панує матріархат, немає шлюбу, і чоловіки до улюблених ходять таємно вночі в заповітне віконце. Історія кохання китаянки і француза, таємниці Дракон річки Шангрі-Ла, чудеса зцілення від доктора Хо зі священної гори Юйлун, хто такі дунба і чому закохані кидалися в прірву... Чому в Китаї цінують українських вчених, що дали для народу реформи Ден Сяопіна, чим живе село нащадків знаменитого полководця періоду Троєцарствія Чжуге Ляна і загублені у часі і просторі старовинні поселення... Як китайці зустрічають Новий рік і чому так люблять дракона, нефрит і дику сливу мейхуа – про все це та багато іншого захоплююче написано в книзі. Сюжети і романтичні, і історичні, і трагічні – як і вся історія Китайської цивілізації. Оповідання доповнені барвистими фотографіями про побут і традиції народу.


Грудень 2016

Риггз Р. Библиотека Душ. Нет выхода из Дома странных детей : роман / Ренсом Риггз ; [пер. с англ. Е. Боровой]. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2016. - 476 с. : ил.

Абатон… Загадкове зникле місто, де в бібліотеці зберігаються душі великих дивних… Старовинна легенда нагадає про себе, коли в пошуках викрадених дітей Джейкоб, Емма й вірний Едисон, сплутавши сліди переслідувачам у сучасному Лондоні, вирушать до вікторіанської Англії. У небезпечній подорожі в нетрі Диявольського Акра – петлі поза законом, де дуже легко приховати вкрадене, – їх супроводжують похмурий перевізник Харон, спокушений перспективами кар’єрного зростання, і приручений Джейкобом порожняк. Але тут, біля самого лігва витворів, їх уже багато років чекає той, хто вірить у повернення бібліотекаря…

 

Хиллесум Э. Я никогда не умру : дневник 1941-1943 гг. / Этти Хиллесум ; пер. с нем. В. Менис. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2016. – 254 с.

Вісім лінійованих зошитів – щоденник молодої голандки Етті Гіллесум, що обірвався біля воріт Аршвіцу… Це страшний пам’ятник Голокосту і, одночасно, унікальна історія духовного опору нацизму, написана в передчутті неминучої загибелі. Це опалена душа жінки, яка живе й любить, працює над творами Достоєвського і захоплюється поезією Рільке, вдихає запах ніжної зелені, що пробуджується, і говорить з Богом, як із самою собою. Це крик про готовність стати пластиром на ранах людства. Це думка про те, що всі ми – лише порожні посудини, що промиваються хвилями світової історії. Але якщо в посудині горить вогонь, що розганяє темряву, - ніхто не назве її порожньою…

 

Мельничук Я. Б.  20 есеїв про Ольгу Кобилянську та її поціновувачів / Ярослава Мельничук. – Чернівці : Букрек, 2014. – 215 с. : фотоіл., портр.

Нова книга літературознавця, кандидата філологічних наук Ярослави Мельничук розкриває вплив попередників Ольги Кобилянської – Т. Шевченка та Ю. Федьковича на її творчість. Відтак увагу сфокусовано на аналізі взаємин письменниці із сучасниками, на значенні досліджень пізнішого часу О. Бабишкіна, О. Коваленко, Е. Панчука, Н. Томашука, Ф. Погребенника, В. Вознюка та ін.

 

 

 

Листопад 2016

Хомский Н.  Избранное / Ноам Хомский ; под ред. Энтони Арноува ; [пер. с англ. С. Александровского, В. Глушакова]. – [Москва] : Энциклопедия-ру ; [Харьков] : Фолио,  2016. – 720 с.

Перший твір Ноама Хомського було опубліковано в 1957 році. З того часу понад 100 книг різної тематики вийшло з-під пера видатного інтелектуала сучасності, яким Хомського охрестили більшість провідних західних засобів масової інформації. У поданій на суд читачів книзі зібрані ключові уривки із найважливіших творів автора за весь період його діяльності. Глави йдуть в хронологічному порядку, починаючи з ранніх праць. Перша глава присвячена критиці теорії Б. Ф. Скіннера, самого відомого психолога XX століття. Дві наступні короткі глави присвячені лінгвістиці, після чого слідують праці політичні, завдяки Ноам Хомський і здобув славу одного з головних критиків Сполучених Штатів Америки як на міжнародній арені, так і в питаннях внутрішньої політики країни. Від В'єтнаму до Східного Тимору, від Близького Сходу до Європи - у цій книзі читач зможе ознайомитися з думкою Хомського стосовно головних конфліктів сучасності та його бачення ролі США в цих подіях.

 

Захаревич М. В.  Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка : динаміка соціокультурних перетворень 1920-2001 років : [монорграфія] / Михайло Захаревич. – Київ : Зерно, 2016. – 336 с. іл., портр.

У моногріфії на раніше неоприлюднених документах, матеріалах і прикладах комплексно досліджено тернистий шлях франківської сцени: реставровано біографію першої сцени України, розглянуто історію політичного тиску тоталітаризму на мистецтво й водночас внутрішнього протиборства театру. Окремий розділ монографії присвячено постаті Сергія Данченка і новому етапу існування колективу.

 
Мойес Дж.  Две встречи в Париже : [повести] / Джоджио Мойес ; [пер. с англ. О. Александровой]. – Москва : Иностранка, [Азбука-Аттикус], [2016]. – 256 с.

«Медовий місяць у Парижі» — це передісторія подій, які розгортаються в романі Мойес «Дівчина, яку ти покинув». Лів і Софі поділяють майже сто років, але вони обидві стоять на порозі сімейного життя, обидві сподіваються на щасливий медовий місяць з коханим чоловіком.

«Одна в Парижі» — це розповідь про Нелл, скромну, яка  любить все прораховувати наперед. Однак вона мріє провести романтичний вікенд зі своїм другом в Парижі, а тому за власною ініціативою організовує таку поїздку. Але її друг не з’являється на вокзал, і Нелл їде в Париж одна. Вона вирішує довести собі, що здатна на авантюри. У французькій столиці Нелл знайомиться із загадковим мотоциклістом Фабіаном і його відчайдушними друзями.

Вперше російською мовою!

 

 Київські неокласики : антологія, [1910-1930] / упоряд. Наталія Котенко. – Київ : Смолоскип, 2015.- 918. : іл., портр.

Антологія  переглядає традиційне уявлення про київських неокласиків як про поетичне  «гроно п’ятірне», натомість пропонує ширше поглянути на це знакове для української культури творче угрупування, до якого належали не лише поети, а й прозаїки, літературознавці, критики, перекладачі, мовознавці й видавці, яких об’єднували спільні світоглядно-поетичні переконання, раціоналізм, інтелектуалізм, однакове бачення шляхів розвитку українського письменства. 

 

Конверсіно М. Дж.   Спільна війна. Провал операції «Френтік» ; 1944-1945 / Марк Дж. Конверсіно ; [пер. з англ. С. Кокізюка ; наук. ред. та авт. передм. О.Г. Бажан ; ред. О. Телемко]. – Київ : К.І.С., 2015. – 318 с. : іл.

Книжка присвячена маловідомим сторінкам Другої світової війни – радянсько-американській операції, в ході якої базовані на полтавських аеродромах американські бомбардувальники проводили масовані напади на об’єкти Німеччини та її союзників. Ініціатори операції «Френтік» планували завдати нищівного удару по гітлерівській воєнній машині, вражаючи цілі в глибокому німецькому тилу, відволікаючи люфтваффе від висадки десанту в Нормандії та забезпечуючи додаткове повітряне прикриття для Червоної армії, що з боями просувалася на захід. Американські стратеги також сподівалися, що ця операція зміцнить стосунки з СРСР і переконає вічно настороженого Сталіна дозволити американцям використовувати радянські авіабази в Сибіру для війни проти Японії.

Проте все сталося не так, як гадалося. Дослідження яскраво описує одну з найбільших «втрачених можливостей» тієї війни та показує, як навіть найкращі плани зазнають краху через політику, швидкоплинність подій та суперечливі національні світогляди.

 

Сорокина С. Старый дом под платанами : [роман, детектив] / Светлана Сорокина. – Санкт-Петербург : Написано пером, 2015. – 281 с. : ил.

Куди може завести депресія програміста і що може трапитися, якщо пораду дає його домробітниця? Зміна місця проживання? Знайомство з привидом в старому будинку? Не тільки. Героя чекає розслідування вбивства, подорожі та розкриття таємниць старого особняка. Більше того, мешканці будинку ведуть себе дивно, і все – під підозрою, Незрозуміло, чому екстравагантна старенька в капелюшку, бачить у ньому священика, і який зв'язок усього, що відбувається з портретом дівчини, залишеному Алексом в міській квартирі?

 

Жовтень 2016       

Ложкин Б. Е.  Четвертая республика. Почему Европе нужна Украина,  а Украине – Европа / Борис Ложкин, при участии Владимира Федорина. – Харьков : Фолио, 2016. – 255 с. : портр.

Можливо, років через 20 події, пережиті Україною в 2014-2016 роках, будуть сприйматися не як низка випробувань, а як початок нової епохи. Одне з ключових дійових осіб цього періоду – глава Адміністрації Президента Борис Ложкін розповідає в цій книжці про те, як будувалася нова українська держава, вільний від спадщини радянської влади і панування олігархів. «Четверта республіка» – книга про повернення України в європейську сім'ю народів, про те, що вже зроблено, і про те, що зробити тільки належить.

 

Майдан  від першої особи, 45 історій Революції гідності / [упоряд. Т. Ковтунович, Т. Привалко] : Український інститут національної пам’яті. – Київ : К.І.С., 2015. – 319 с. : фотоіл.

У збірнику подані фрагменти спогадів учасників протестних акцій, що відбувалися в Україні з 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року і названі Революцією гідності. Інтерв’ю були зібрані Українським інститутом національної пам’яті у рамках проекту «Майдан: усна історія». Проект реалізується у партнерстві з Фондом збереження історії Майдану. До збірника відібрані спогади учасників, різних за статтю, віком та умовною формою участі, з тим, щоб представити структурованість Майдану як самоорганізованої соціальної мережі.

 

Галета О.  Від антології до онтології : антологія як спосіб репрезентації української літератури кінця XIX – початку XXI століття : монографія / Олена  Галета ; Міністерство освіти і науки України ; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Київ : Смолоскип, 2015. – 640 с.

Монографія присвячена дослідженню літературної антології як метажанру й антологізації як процесу формування читацьких спільнот, об’єднаних спільною культурною пам’яттю, цінностями й уявленнями. Зміщення уваги з тексту до колекції у теорії літератури дозволяє розглянути на прикладі антологій історію нової української літератури від формування національної традиції й канону у ХІХ столітті до викликів постмодернізму, посттоталітаризму й постколоніалізму у кінці ХХ – на початку ХХІ століття. Антологійні колекції показано як свідчення про історичний, мовний, естетичний, поколіннєвий, ціннісний, соціальний, міметичний і смислотворчий аспекти  літератури. Для фахівців у галузі теорії й історії літератури, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться найновішими тенденціями розвитку літератури й літературознавства.

 

Серпень 2016

Бегбедер Ф. Уна и Сэлинджер : роман / Фредерик Бегбедер ; [пер. с фр. Н Хотинской]. – Санкт-Петербург : Азбука, [2015]. – 318 с.

Жанр своєї нової книги «Уна & Селінджер» Ф. Бегбедер з властивим йому прагненням епатувати визначає як faction, тобто fact плюс fi ction. Факти прості: 1940 рік, Нью-Йорк. 21-річний молодий письменник Джері Селінджер познайомився з 15-річною Уной О'ніл, дочкою

 

відомого драматурга. Ідилія тривала недовго, через кілька місяців японці напали на Перл-Харбор, Селінджер відправився воювати до Європи, а Уна вирішила спробувати щастя в Голлівуді. Попробовавшись на роль у фільмі Чарлі Чапліна, вона отримала головну роль у його житті. Селінджер чесно воював, потім пробивався крізь журнальні публікації у велику літературу і нарешті створив свою головну річ – «Над прірвою у житі». Але Бегбедера цікавлять не стільки факти, скільки та чарівна зустріч героїв, яка обернулася розлукою на все життя і все ж стала тим, що це життя визначає.

 

 Війна і міф. Невідома друга світова війна, 1939-1945 / [ за заг. ред. О. Зінченка,  В. В’тровича, М. Майорова] ; Український інститут національної пам’яті. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 271 с. : іл., портр.

За 70 років, що минули від завершення Другої світової війни, чи ми дізналися всю правду про неї? Багато наших знань досі  в полоні міфів, табу та пропаганди. У книжці – вибрані 50 сюжетів від 15 авторів. Робота істориків грунтується на довготривалих дослідженнях та опрацюванні розсекречених документів. Її результати свідчать: ці сюжети – міф. Дізнайтеся про них і ви.

 

Бутченко М. А.  Три часа без войны / Максим Бутченко. – Харьков : Фолио, 2016. – 253 с. : портр.

Нова книжка Максима Бутченко – це історія сучасної України, показана через призму доль трьох людей, що пройшли через військове протистояння на Донбасі і волею випадку опинилися в одній камері Лук'янівського СІЗО: російського офіцера Іллі Кизименко, який воював в добровольчому батальйоні, шахтаря Льохи, після загибелі сім'ї вступив у «ополчення», і старого Петра Микитовича, який мріяв побачити море, а потрапив в один з «підвалів» «Новоросії». Три людини – три позиції. Особливо ситуація загострилася, коли з'ясувалося, що Ілля винен у смерті дружини і сина Льохи. Протягом трьох годин крок за кроком, слово за слово вони знову пропустили війну через себе, у будь-яку хвилину готові вбити один одного.

Чи зуміють вони примиритися, повернутися до колись втраченої ними життя, повернутися до себе самих, щоб стати людьми, а не машинами для вбивства?..

 

Липень 2016

Хокинг С.   Три книги  о пространстве и времени / Стивен Хокинг ; [пер. с англ. И.И. Иванова, М.В. Кононова, Н.Я. Смородинской]. – Санкт-Петербург : Амфора,  2014. – 367 с. : ил.

В дане видання увійшли три бестселера видатного англійського астрофізика Стівена Хокінга, в яких він захоплююче і доступно розповідає про природу простору і часу, про походження Всесвіту і її можливої долі.
"Ми ще багато чого не знаємо про Всесвіт, багато чого не розуміємо, але вже досягнутий нами прогрес має надихнути нас і додати впевненості в тому, що повне розуміння – в межах можливого. Думаю, ми не приречені вічно блукати на дотик в темряві. Здійснивши ривок до створення повної теорії Всесвіту, ми станемо її справжніми господарями. Я сподіваюся, що Всесвіт підпорядковується якомусь порядку, який зараз ми можемо осягнути лише частково, а повністю – не в такому вже далекому майбутньому. Можливо, ця надія всього лише міраж, але, безсумнівно, краще прагнути до повного розуміння, ніж зневіритися, засумнівавшись у людському розумі." Стівен Хокінг.

 

Лис В. С.   Графиня : роман / Володимир Лис. – Харків : Книжковий  Клуб « Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. – 224 с.

Події роману розгортаються у різних часових просторах, між таємницею дару митця і гординею й помстою. Тут психологічні стосунки між героями гостріші за будь-який детектив. З якою метою, як і кількасот років тому, в маленькому містечку на Волині хтось убиває собак, наводячи жах на мешканців? Навіщо талановита художниця Люба Смажук раптово прагне зустрітися зі шкільним учителем малювання в місті свого дитинства? Чому всі химерні події обертаються навколо неї та графині Венцеслави, яка погордливо позирає з єдиного вцілілого свого портрета? Лише картини берегтимуть таємницю — до останньої сторінки...

 

 

Арцыбушев А. П. Милосердия двери : автобиографический роман узника ГУЛАГа / Алексей  Арцыбушев. – Москва : Никея, 2016. – 458 с. :  ил.

Автобіографічна проза Олексія Петровича Арцибушева – живе свідчення ровесника радянської епохи, що пройшов через всі жахи сталінських таборів, але не втратив віру в Боже милосердя та в здатність людини любити, прощати і співчувати ближньому. У цій книзі автор надзвичайно яскраво описує своє життя від народження в 1919 році до реабілітації в 1956–му після табори і заслання.

 

  

Травень 2016

Форнальчик Є. Ю.   Основи технічного сервісу транспортних засобів : навчальний посібник / Є.Ю. Форнальчик, Р.Я. Качмар ; Міністерство освіти і науки України ; Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів : Видавництво Львівської політехніки,  2014. – 301  с. : іл.

Викладено навчальний матеріал, який охоплює повний курс дисципліни “Основи технічного сервісу транспортних засобів”. Супроводжується відповідними ілюстраціями, прикладами, тестовими питаннями для самоконтролю.
Для студентів базового напряму 6.070101 “Транспортні технології” спеціальностей 7.07010104 “Організація і регулювання дорожнього руху” та 7.07010102 “Організація перевезень і управління на транспорті”, а також для інженерно–технічних працівників галузі технічного сервісу автомобілів.

 

Алиев О.  Последняя жизнь /  Октай Алиев. – Киев : [Саммит-Книга], 2015. – 164 с. : ил., портр.

Ця книга, написана в жанрі "самопізнання", відповідає на багато питань, які сьогодні турбують людство. У ній автор намагається поєднати науковий підхід з духовними знаннями, використовуючи обидва для пізнання основних життєвих процесів. Змушує задуматися над образом власного життя і над тим, що її формує. Розповідає, як можна позитивно впливати на хід подій і якісно змінювати своє життя. Відкрийте і ви для себе ці знання, які приведуть вас до безмежних можливостей!

 

 

Майлз Т.  Полная  иллюстрированная энциклопедия рыбалки. Ловим поплавочной удочкой, спиннингом и донкой  / Т. Майлз, М. Форд, П. Гатеркоул ; [пер. с англ. А. Марченко ; ил. М. Этиксон, Д. Беттен, П. Браун]. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2014. – 191 с. : ил.

Розібратися в звичках ляща і судака, коропа і сома, плотви і головня, в тому, яку наживку віддає перевагу той або інший вид риб, як вибрати краще місце для риболовлі... У цій чудово ілюстрованій книзі ви знайдете відповіді на безліч питань, що стосуються рибного лову. Автори діляться секретами різноманітних видів риболовлі: напоплавочную вудку, донку, спінінг і т. д. Детально описані найбільш відомі види риб, їх поведінку, місця проживання і особливості живлення. Детально і зі знанням справи розповідається про необхідних предметах оснащення і екіпіровки, їх достоїнства і недоліки. Книга буде цікава і корисна як досвідченим, так і початківцям рибалкам.

 

Квітень 2016

Штерн-Лес Ландес  А.  Кролики : справочник – пособие по разведению и выращиванию / Алиса Штерн-Лес Ландес ; [пер. с нем. А. Неделько]. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2014. – 144 с.

Розведення кролів за умови правильної організації і грамотного підходу може бути захоплюючим хобі і прибутковим бізнесом. Це ілюстроване керівництво допоможе зробити ваше кроляче господарство максимально ефективним. Тут ви знайдете вичерпні відповіді на багато питань, що стосуються змісту цих тварин.

 

 Штангль М.   Умная обрезка и прививка плодовых и декоративных деревьев и кустарников / Мартин Штангль, Петер  Клок ; [пер. с нем. Н. Гроссенбахер]. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2014. – 255 с.

Правильна обрізка і щеплення плодових дерев — запорука багатого врожаю! Видання допоможе зрозуміти основні принципи і прийоми обрізки та формування крони яблуні, груші, сливи, черешні, а також плодово-ягідних чагарників: аґрусу, смородини, малини, ожини та інших. Від правильної обрізки залежить розмір і якість плодів, стійкість до холодів і захворювань. Щеплення не менш важлива — це ефективний спосіб відновити сад, підвищити врожайність вже наявних культур, а крім того, вона дозволить заощадити на покупці саджанців. Освоївши прості і доступні методи обрізки і щеплення, ви перетворите свій сад райський куточок!

 

 Альенде К.  Самые знаменитые места мира  : [путеводитель] / К. Альенд, Ф. Амальфи, Т. Гомес ; [пер. с исп. Л.М. Матюхина, Н.В. Матюхиной]. – Москва : Бертельсманн Медиа Москау, 2014. – 224 с. : ил.

Романтичний Тадж–Махал, загадковий Стоунхендж, стародавні піраміди Гізи, священна гора Кайлас, загублені міста інків і майя, святе місто Єрусалим, перлина Сходу Самарканд, білосніжна гора Кіліманджаро, неприступний Еверест, магічний палац Потала, райський куточок Йосеміті – ось далеко не повний перелік знаменитих місць і пам'яток планети, про яких розповідається в цій книзі і які неодмінно потрібно відвідати і подивитися. Куди ж поїхати в першу чергу? Про що подбати і що врахувати заздалегідь, плануючи подорож? Ця книга – корисний путівник, який дасть відповіді на подібні питання, підкаже, який маршрут обрати і де з користю для розуму і серця провести незабутні дні.

 

Березень 2016

Фитцджеральд, Д.   Чудесные цветы, букеты и композиции из бисера : [более 30 новых проектов : пер. с англ.] / Диана Фитцджеральд ; [ил. С. Бур ; фот. Дж. Кока]. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2014. – 126 с.
Квіти з бісеру — справжнє диво! І завдяки цій чудово ілюстрованій книзі ви зможете створити таке диво самостійно. Ви навчитеся плести об'ємні квіти і мереживні листя різними способами — цегляними або квадратними стібками, ялинкою, мозаїчним плетінням або бісерним мереживом. Нарциси, кали, орхідеї, троянди, тюльпани, лілії, маргаритки — створіть свій власний сад з чарівними квітами! Сплетіть з бісеру і чарівних садових жителів — метелика, бабку чи гусеницю. Всі проекти супроводжуються покроковими інструкціями і яскравими  ілюстраціями.


Пролль, Т.    Все о розах : практическое руководство по выращиванию и уходу : 150 лучших видов и сортов / Томас Пролль ; [пер. с нем. Н. Гроссенбахер]. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2014. – 125 с.
Описи і фотографії 150 найкрасивіших сортів троянд: садових, чайно–гібридних, чагарникових, ґрунтопокривних, плетистих, мініатюрних, штамбових і диких. Білі або ніжно-рожеві, жовті або яскраво–червоні, ароматні або зовсім без запаху, для клумби або оформлення стін – ви знайдете тут інформацію за всіма сортами, які вам потрібні. Купівля здорових саджанців. Вибір місця та правила посадки. Полив і добрива. Інструменти для догляду за трояндами. Правильна обрізка троянд різних сортів.  Підготовка до холодів і зимівля. Захист від шкідників і хвороб.


Автомобіль на підприємстві : правові аспекти утримання, обліку, використання : практичний посібник / [упоряд. Д.М. Лівшиц]. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 232 с.
У посібнику розглянуто комплекс питань бухгалтерського (фінансового) і податкового обліку автомобілів на підприємстві – первинний, аналітичний та синтетичний облік рухомого складу, облік надходження та витрачання паливо–мастильних матеріалів, запасних частин, проведення ремонтів, модернізацій транспортних засобів, отриманих доходів та понесених витрат, бюджетних дотацій на виконані послуги, а також галузеві аспекти звітності транспортного підприємства.

Лютий 2016

Лоуренс, М. Энциклопедия современного ремонта : полы, стены, потолки / Майк Лоуренс, Дайан Карр ; [пер. с англ. В. Хлебникова]. – Харьков ; Белгород : Клуб Сейного Досуга,  2014. – 191 с.

Зробити ремонт самостійно не таке вже й складне завдання. Тим більше якщо скористатися корисними порадами, наведеними в цьому виданні. Адже більшість оздоблювальних робіт можна виконати і без залучення фахівців! Як вибрати необхідні матеріали та інструменти, акуратно обклеїти стіни і стелі шпалерами, правильно укласти плитку і підлогове покриття — про це та багато іншого ви дізнаєтеся з цієї книги.

 

 

 

Бойко, В.М. Митне право України : навчальний посібник. Т. 1 / В.М. Бойко ; Міністерство освіти і науки України. – Київ : Правова єдність всеукраїнська асоціація видавців,  2015. – 527 с.  

В навчальному посібнику здійснений аналіз особливості застосування норм нового митного кодексу України (нормативно–правова база станом на серпень 2014 р.). Розгляд норм митного кодексу України поєднується з аналізом положень, що раніше містилися в різних законах та підзаконних актах, які на теперішній час регулюють митну справу в Україні. У посібнику використана нова, сучасна наукова та професійна література, а також нормативно–правові акти України, що регулюють та розкривають специфіку митної справи.


 

Серикова, Г. А. Современный ландшафтный дизайн сада : виды растений, обустройство, планы, советы / Г.А. Серикова ; [фот. В. Водяницкого ; худ. Е. Романенко]. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга,  2014. – 143 с.

Хочете створити на своїй ділянці райський куточок? Для цього зовсім не обов'язково звертатися до професіоналів. Азам ландшафтного дизайну цілком здатний навчитися кожен охочий. Видання допоможе вам у створенні ідеального саду від А до Я — від складання плану ділянки до вибору елементів садового декору. Вибирайте проект за смаком — і втілюйте свої мрії в життя.

 

Січень 2016 

Наниашвили И.  Вышиваем иконы бисером : техники, схемы, описания / Ирина  Наниашвили. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2014. – 94 с.

У книзі представлені ікони з бісеру, виконані у різних техніках – вільної та лічильної вишивки. Вишиті бісером ікони Богородиці, Ісуса Христа, образи святих – це надзвичайно гарні твори. Використовуючи схеми, представлені в цій книзі, ви зможете долучитися до цього давнього виду мистецтва. Ікона, вишита з душею, з добрими намірами, володіє найпотужнішою енергетикою і може стати оберегом для вашого будинку. Кожен проект супроводжується докладними інструкціями, схемами і барвистими фотографіями.

 

Полянская А.И. Плетем цветы из бисера / А.И. Полянская ; [фот. И. Пересада]. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2014. – 48с. : ил.

Квіти – найкращий подарунок. Великий букет, маленький букетик, один квітка – це завжди радість. Але живі квіти скоро зів'януть, навіть якщо міняти воду щодня. Тому спробуйте сплести квіти з бісеру. Про те, як це зробити, розповідається в цій книзі, і своєю красою вони не поступаються живим, але більш довговічні.

 

 

Сусоенкова А. Браслеты, кольца, серьги, колье из бисера : техники, схемы, описания / Анжелика Сусоенкова. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга,  2014 – 96 с. : ил.

Приголомшливі прикраси! Оригінальні браслети, витончені сережки, ефектні кільця, розкішне кольє і брошки... Використовуючи різні техніки плетіння – голчате, цегляне, ажурне, мозаїчне або монастирське, – ви зможете своїми руками створити чудові прикраси з бісеру, які підкреслять вашу індивідуальність або стануть чудовим подарунком.

 

 

 

Холмогоров В. Осваиваем компьютер, ноутбук, планшет, смартфон : подробный самоучитель для любого возраста / Валентин Холмогоров. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2015. – 575 с.

Як налаштувати комп'ютер, планшет, смартфон; які особливості найбільш популярних операційних систем – Microsoft Windows 8 і Google Android; як скачувати файли з Інтернету, дивитися фільми, слухати музику; як здійснити відеодзвінок; що робити, щоб убезпечити комп'ютер від вірусів і усунути неполадки – дізнайтеся якомога більше про можливості ваших гаджетів!