Серпень, 2019

Микитенко, О. Solo OM / Ольга Микитенко. - Київ : Саміт-Книга, 2017. - 143 с. : портр.
Книга оперної співачки зі світовим ім’ям, заслуженої артистки України Ольги Микитенко «Solo OM» є значною мірою автобіографічною і відображає окремі етапи її особистого і творчого шляху. Для авторки Голос є її сутністю, визначає її долю і призначення. Книга буде цікавою як для прихильників оперного мистецтва, так і для широкого кола читачів.

Бергман, І. Laterna Magica : роман / Інгмар Бергман ; пер. зі швед. 
С. Волковецької - Львів : Видавництво Старого Лева, 2018. - 366 с. : портр.
«Laterna Magica» — автобіографічна книжка, сповідь геніального режисера, яка з окремих кадрів і сцен складається у цілісну картину, і часом складно визначити, де межа між кіно та життям. Інґмар Берґман народився у сім’ї священника, в якій кожен жив так, наче виконував окремі ролі у драмі. Складні взаємини з дружинами та коханками іноді також нагадували постановки із вдало підібраними декораціями. Та у цій книжці автор знімає маску передусім із себе, відверто ділиться потаємними, часто навіть інтимними подробицями власного життя, вражає глибиною його осмислення.

Коваль, В. Правосуддя Єв : збірка п'єс / Володимир Коваль. - Київ : Ліра-К, 2018. - 244 с.
Перша драматургічна збірка лауреата конкурсу «Коронація слова» прозаїка Володимира Коваля. До неї увійшли різні за жанром твори – комедії, драми та фарси, розраховані як на драматичний, так і на ляльковий театр. Усі п’єси написані у Чернігові, упродовж 2002–2013 років. Автор присвятив десять років власного життя театру, тож у збірці уповні використав набутий акторський досвід. Складні драматичні колізії, інтриги, підступність, морально-психологічні випробування, боротьба добра і зла – усім цим наповнені твори автора, які не дозволять читачу нудьгувати.

 

Травень, 2019

Щербаківський, В. М. Українське мистецтво : в 2 т. з додатками / Вадим і Данило Щербаківські ; [передм.     І.О. Ходак ; упоряд. О.О. Савчука] ; Інститут археології Національної академії наук України [та ін.]. - Харків : Видавець Савчук О.О., 2015. - 472 с. : іл., портр. 

Перевидання фундаментального двотомовика Вадима (1876–1957) і Данила (1877–1927) Щербаківських «Українське мистецтво» (1913, 1926 рр.) здійснюється з усуненням неточностей першоджерел. Для значної частини світлин другого тому віднайдено оригінали, що зберігаються у фонді Д. М. Щербаківського в Науковому архіві Інституту археології НАН України. Задля більш повного уявлення про доробок у царині історії української архітектури Вадима і Данила Щербаківських до двотомовика додано їхні основні праці із зазначеної тематики, а також рецензії на двотомовик сучасників Щербаківських.
Текст у двотомнику подано українською та французькою мовами, адже за задумом братів Щербаківських двотомник мав стати однією з перших презентацій українського народного мистецтва та архітектури в Європі. В оформленні оригінального видання взяв участь видатний український художник, архітектор та дизайнер Василь Кричевський, який розробив обкладинки для обох томів.
До всього видання розроблено довідковий апарат: бібліографію, іменний та предметно-географічний покажчики (укладений п. Василем Слободяном), який також містить анотації до пам’яток архітектури та мистецтва.

 

Білокінь, С. І. Бойчук та його школа : [альбом] / С.І. Білокінь. - Київ : Мистецтво, 2016. - 255 с. : іл., портр.

У виданні репрезентується творчий шлях одного з найвидатніших українських мистців Розстріляного відродження Михайла Львовича Бойчука (1882-1937) – творця двох мистецьких шкіл (першої – паризької, другої - київської), члени яких згодом отримали назву бойчукістів. Серед них такі видатні мистці, як Іван Падалка, Василь Седляр та інші. Ця плеяда художників створили унікальні роботи, просякнуті національно-монументальним духом, побудовані на відчутті величі візантинізму, магії ранньоренесансних сентенцій Заходу та наповнені розумінням глибинних пластів народного мистецтва. Бойчукісти відіграли виняткову роль у становленні національного художнього процесу України першої третини ХХ ст. У виданні репродуковано твори майстрів , які збереглися, та констатується факт катастрофічного знищення більшості оригіналів. Видання розраховано на спеціалістів та широке коло читачів.

 

Василь Григорович Кричевський : хрестоматія : [в 2 т.] Т. 1. 1891-1943 / [передм. І.О. Ходак ; упоряд. О.О. Савчук]. - Харків : Видавець Савчук О.О., 2016. - 532 с. : іл., портр. 

Перший том двотомовика “Василь Григорович Кричевський: хрестоматія”   присвячений періоду творчості видатного українського художника-архітектора з 1891 по 1943 рр. Видання містить текстові праці В. Г. Кричевського, вибрані розвідки про нього, автобіографічну спадщину, інформацію про персональні виставки митця 1940–1941 рр., архівні біографічні матеріали тощо. Особливу увагу приділено творчому доробку В. Г. Кричевського: живопису, графіці, декоративно-ужитковому мистецтву, кіносценографії, архітектурі. Значна частина мистецької спадщини майстра публікується вперше.

 

Січень, 2019

Лагутенко, О. Українська графіка ХХ століття : [навчальний посібник] / Ольга Лагутенко. - [Київ] : [Грані-Т], [2011]. - 184 с. : іл.

Доктор мистецтвознавства Ольга Лагутенко продовжує досліджувати тему української графіки, яка вже знайшла відображення в альбомах «Нариси з історії української графіки ХХ століття» і «Українська графіка першої третини ХХ століття», які виходили друком у видавництві «Грані-Т».У посібнику «Українська графіка ХХ століття» з сучасних наукових позицій у контексті світового культурно-історичного процесу розглянуто історію українського графічного мистецтва. Відзначено загальноєвропейські тенденції та національні особливості розвитку, наголошено на найбільш значущих явищах і висвітлено творчість найкращих майстрів. Для студентів художніх, мистецтвознавчих і культурологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

Лагутенко, О. Українська графіка першої третини ХХ століття / Ольга Лагутенко. - Київ : Грані-Т, 2006. - 239 с. : іл.

Багатий ілюстративний матеріал видання та аналітичне дослідження творів виявляють загальноєвропейські тенденції і національні особливості розвитку української графіки означеної доби. Видання, в якому вперше за часи сучасного українського мистецтвознавства подано історію української графіки без ідеологічних застережень і політичних кордонів, власне як художній феномен, що реалізував себе й здобув визнання у різних країнах, у широкому просторі нових художніх стилів й напрямів.

 

Сьомка, С. В. Дизайн інтер'єру, меблів та обладнання : підручник / Сергій Сьомка, Євген Антонович ; Міністерство культури України ; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2018. - 400 с. : іл., портр.

У підручнику розглянуто теоретико-методологічні аспекти об'ємно-просторового формоутворення в дизайні архітектурного середовища, проаналізовано можливості застосування теоретичних основ дизайну на різних рівнях формоутворення штучного простору: інтер'єру, меблів та обладнання, висвітлено основні аспекти художнього моделювання меблів та обладнання й окреслено можливі перспективні напрями розвитку дизайну. Призначено для студентів спеціальності "Дизайн", а також може бути корисним для викладачів мистецьких, дизайнерських та архітектурних закладів вищої освіти й усіх тих, хто цікавиться питаннями гармонізації середовища.

 

Пушкарьова, К. К. Матеріалознавство для архітекторів та дизайнерів : навчальний посібник / К.К. Пушкарьова, М.О. Кочевих ; Міністерство освіти і науки України ; Київський національний університет будівництва і архітектури. - Київ : Ліра-К, 2018. - 424 с. : іл.

У навчальному посібнику представлені основні положення сучасного матеріалознавства, що базуються на принципах композиційної побудови будівельних матеріалів. Розглянуто вплив будівельних матеріалів на архітектуру будівель і споруд, дизайн архітектурного середовища та інтер'єрів приміщень різного призначення, наведено основні види та властивості будівельних матеріалів та виробів, способи надання їм декоративних властивостей та особливості їх застосування в ландшафтному дизайні та інфраструктурі, екстер'єрі та інтер'єрі будівель і споруд. Особлива увага приділена перевагам та недолікам існуючих різновидів традиційних та сучасних будівельних матеріалів та виробів при застосуванні їх в дизайні архітектурного середовища та оформленні простору приміщень різної функціональної направленості. Призначено для студентів, які навчаються за спеціальностями «Архітектура та містобудування» та «Дизайн», а також для спеціалістів, що працюють в галузі будівництва, архітектури та дизайну архітектурного середовища, а також дизайну інтер’єрів.