Лютий, 2018

Художник театру Емма Зайцева / [О.Д. Зайцев, Л.А. Попова]. - Ужгород : [Аутдор-Шарк], 2017. - 143 с. : іл., портр.

У книзі на основі історико-архівних джерел, періодичних видань, експонатів музеїв досліджується творчість театрального художника Закарпаття, заслуженого діяча мистецтв, головного художника Закарпатського українського музично-драматичного театру імені братів Ю. та Є. Шерегеїв Емми Зайцевої. Книга багато ілюстрована авторськими ескізами костюмів, декорацій, макетами, театральними плакатами. Видання призначене для театрознавців, студентів мистецьких закладів, а також усіх, хто цікавиться творчим процесом у закарпатському театрі загалом.

 

Стефанія Шабатура : вибрана палітра кольорів з мозаїки життя і творчості / упоряд. Соломія Дяків. - Київ : Смолоскип, 2016. - 254 с. : фотоіл., портр.

В основі видання, яке промовисто ілюструє протистояння митця і системи у жорнах радянського тоталітаризму, висвітлено окремі грані життя і творчості відомої мисткині, громадської діячки Стефанії Шабатури у контексті епохи шістдесятництва. Для мистецтвознавців, істориків, культурологів, усіх, хто цікавиться українським мистецтвом.

 

Фёдор Захаров : живопись = Fiodor Zakharov : painting / [авт.-сост. Н.П. Озерянко ; авт. вступ. ст. Е.А. Афанасьев] ; Национальный Союз художников Украины ; Крымская организация Национального Союза художников Украины ; Украинский фонд культуры. - Киев : [Видавець Журавель С. В.], 2005. - 48 с. : ил.

Творчість народного художника України, лауреата Державної премії України ім. Т.Г. Шевченка Федора Захаровича Захарова широко відома не тільки в Україні, але й за її межами. В альбомі-каталозі зібрані твори художника як з приватних колекцій, так і з фондів музеїв України, які дають можливість познайомитися зі спадщиною видатного майстра, зрозуміти, що за творчі проблеми його хвилювали при створенні живописних полотен.

  

 

Січень, 2018

Lingua Latina : навчальний посібник з дисципліни "Латинська мова" для здобувачів вищої освіти спеціальності "Ветеринарна медицина" / [уклад. О.О. Савенкова] ; Міністерство освіти і науки України ; Полтавська державна аграрна академія. Кафедра іноземних мов та українознавства. - Київ : Ліра-К, 2016. - 212 с.

Призначений для здобувачів вищої освіти спеціальності «Ветеринарна медицина». Посібник укладено згідно з робочою навчальною програмою дисципліни «Латинська мова» і рекомендовано для аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти.

   

Gordyeyeva, A. Readings for Psychologists : Self-Study Dook : [англійська для психологів ; тексти для формування фахової компетентності з читання : посібник для самостійної роботи] / A. Gordyeyeva. - Київ : Ліра-К, 2017. - 135 с. : іл.

Містить 10 розділів, які пропонують автентичні фахові тексти для читання та розроблені автором вправи для формування лексико-граматичних навичок і розвитку вмінь іншомовного професійно орієнтованого мовлення.

Призначений для організації самостійної аудиторної і позааудиторної   роботи студентів   напрямків підготовки «Психологія», «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка» в процесі вивчення професійно орієнтованої англійської мови. Він може бути використаний також широким колом осіб, які цікавляться питаннями популярної психології.

 

Polonska, I. Enhance Your Reading Skilis & Vocabulary! : Economics and Ecology : Practice Book : [практикум з англійської мови для самостійної роботи студентів 4-го курсу економічного факультету] / Iryna Polonska ; Taras Shevchenko National University of Kyiv. Faculty of Economics. - Kyiv : [Ліра-К], 2016. - 123 p. : il.

Для самостійної роботи студентів 4-го курсу економічного факультету Enhance Your Reading Skills  Vocabulary! складається з десяти розділів, включає автентичні тексти, розроблені до них вправи на розширення словникового запасу (Business English, General English) та на вдосконалення навичок читання.

Призначений для викладання англійської мови студентам економічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційого рівня «бакалавр».

  

Gordyeyeva, A. Morphology. Finite and Non-Finite Forms of the Verb = [Морфологія. Особові та неособові форми дієслова : посібник] / A. Gordyeyeva. - Київ : Ліра-К, 2017. - 184 с.

Створений з метою навчити студентів-філологів уживати особові та неособові форми дієслова та предикативні конструкції в усному та писемному англійському мовленні. Складається з п'яти частин та п'яти додатків і містить необхідний теоретичний і практичний матеріал для формування граматичної компетентності майбутніх філологів.

Може використовуватися викладачами або вчителями інших закладів освіти при вивченні особових та неособових форм англійського дієслова.

  

Gordyeyeva, A. English Syntax a Simple Sentence = Синтаксис англійської мови. Просте речення : [посібник з граматики] / A. Gordyeyeva. - Київ : Ліра-К, 2017. - 160 с.

Складається з п'яти модулів і п'яти додатків і містить необхідний теоретичний (правила) і практичний (вправи) матеріал для формування граматичної компетентності майбутніх філологів, необхідний для оволодіння основами синтаксису англійської мови

Рекомендований широкому колу читачів, яких цікавить розділ англійської граматики – синтаксис.


Грудень, 2017

Безсонов, С. В. Архітектура Києво-Печерської Лаври в її історичному розвитку / Сергій Васильович Безсонов ; Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. - Київ : [Видавець Олег Філюк], 2015. - 240 с. : іл.

У книзі вперше публікується дослідження професора, доктора архітектури, першого директора Інституту історії і теорії архітектури УРСР С.В. Безсонова, присвячене історичному розвитку архітектурного ансамблю Києво-Печерськорї Лаври. Монографія є першою ґрунтовною працею з даної тематики післявоєнного періоду. Видання доповнене біографічним нарисом про автора дослідження, багатим ілюстративним матеріалом.

 
 

Кудла, Н. Є. Сільський туризм : основи підприємництва та гостинності : навчальний посібник / Н.Є. Кудла ; Міністерство освіти і науки України ; Львівський інститут економіки і туризму. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 152 с.

У навчальному посібнику розглянуто організаційно-економічні та екологічні аспекти діяльності агротуристичних господарств з використанням засобів і предметів праці селянської садиби для надання  туристичних послуг. Охарактеризовано особливості сільського туризму. Опанування комплексу популяризації дасть змогу представити пропозицію сільського туризму й здобути визначний сегмент потенційних туристів. Для студентів та викладачів навчальних закладів, представників органів місцевого самоврядування, громадських  організацій, керівників і спеціалістів агропромислового комплексу, власників туристичних фірм.

 
 

Радович, Р. Народна архітектура Старосамбірщини XIX - першої половини XX ст. (житлово-господарський комплекс) / Роман Радович ; Національна академія наук України ; Інститут народознавства. - Київ : [Видавець Олег Філюк], 2015. - 352 с. : іл.

У монографії на основі  першоджерел та польових матеріалів всесторонньо  проаналізовано традиційний житлово-господарський комплекс українців Старосамбірщини. Приділено увагу висвітленню питань, пов’язаних із структурою двору, господарському будівництву, конструктивним особливостям житла, його плануванню. Виявлено локальну специфіку житлових та господарських споруд у гірській та рівнинних частинах району. Для етнологів, археологів, істориків, архітекторів, культурологів, усіх, хто цікавиться народною культурою українців.

 

 

Березень, 2017

Йосиф Бокшай : Художник правди. Людина правди / [упоряд., вступ. ст. Ф. Ерфан]. - Ужгород : Карпати, 2016. - 334 с. : іл. 

Його життя і подвижницький мистецький труд, його талант, його художні полотна як віддзеркалення всього найпрекраснішого, що пропонує нам Всесвіт, викликає і подив, і захоплення, і гордість, і молитовну шану краю, що дав Європі художника, ім’я якого – Йосиф Бокшай. На сьогодні видання є найповнішим дослідженням творчості уродженця Закарпаття.

  

Шостак, В. А. Тисячолітнє дерево. Народні музичні інструменти Закарпаття : музичні традиції і сучасність / Віктор Шостак. - Ужгород : Карпати, 2016. - 206 с. : іл. 

На сторінках видання читач знайде унікальні факти про єдність слова і музики у фольклорі Закарпаття, про музичні інструменти і музичну комунікацію в пастушій традиції краю, про типи народних інструментальних ансамблів, про роль  народного музичного інструментарію у місцевих традиційних обрядах русинів-українців, угорців, румунів, що, маючи спільну багатовікову історію, продовжують плекати тисячолітнє дерево пізнання світу.

  

Авдеенко, С. И. Елена и Борис Жуковы. Жизнь - искусству / Сергей Авдеенко. - Мелитополь : Мелитопольская городская типография, 2016. - 66 с. : ил., портр. 

Єлєна Жукова (1940-2014) відома як мистецтвознавець, автор багатьох публікацій з історії мистецтва. Вона багато років пропрацювала в  Третяківській галереї. Її брат Борис Жуков (1948-2007) відомий як художник кіно і театру. Його картини, ескізи прикрашають музеї США. Автору книги – письменнику Сергію Авдєєнко – вдалося показати різні грані життя цих талановитих людей. 

 

Грудень, 2016

Причепій, Т.  Вишивка Східного Поділля : [альбом] / Тетяна Причепій, Євген Причепій. - [Київ] : Родовід : Оранта, [2009]. - 108 с. : іл. 

Книга розкриває  таємничі символи рушникового орнаменту Поділля. Дослідження символіки подільського рушника відкриває для нас духовний світ людей минулого. У тексті подається  загальний огляд орнаментів подільської вишивки.   

 

Вишивка козацької старшини XVII-XVIII століть : Каталог колекції Чернігівського обласного історичного музею ім. В.В.Тарновського. – Київ : РОДОВІД, 2001. – 200 с. : іл. 

Дослідження посвячене історії вишивки козацької старшини з колекції  Чернігівського обласного історичного музею ім. В.В. Тарнавського.  Предметом вивчення є досить велика колекція творів, тільки незначна частина якої атрибутована в роботах попередніх дослідників. Розміщення творів у хронологічній послідовності дає можливість прослідкувати еволюцію орнаментів протягом століття. Дослідники звертають увагу на колористику вишивки, матеріал і техніку виконання.

 

Зайченко, В. Вишивка козацької старшини XVII - XVIII століть з колекції Чернігівського історичного музею ім. В.В. Тарновського : [альбом] / Віра Зайченко. - [Київ] : Родовід, [2015]. - 108 с. : іл. 

Дослідження присвячене історії вишивки козацької старшини з колекції  Чернігівського обласного історичного музею ім.. В.В. Тарнавського.  Автор доводить, що саме доньки та дружини старшин і священників  виконували вишивки. В них виявився художній смак, тонке художнє розуміння. Саме їм треба дякувати за  появу і розквіт рушникових швів вишиванок, якими донині славляться рушники багатьох областей України.

 

Врочинська, Г. Українські народні жіночі прикраси XIX - початку XX століть. Ч. 1 / Ганна Врочинська. - [Київ] : Родовід, [2015]. - 108 с. : іл.

Перевидання у Малій серії одного з бестселерів «Родоводу» – дослідження Ганни Врочинської «Українські народні жіночі прикраси ХІХ – початку ХХ століть» в двох частинах. У книзі вперше зроблена спроба всестороннього висвітлення українських народних жіночих прикрас ХІХ – поч. ХХ століть – яскравого і самобутнього явища в історії українського народного мистецтва, яке має глибокі традиції, що сформувались в руслі розвитку багатьох видів художньої творчості: обробки каменів, металів, виробництва скла, ткацтва, вишивки, виробів з бісеру, різного роду домашнього рукоділля та торгівельних зносин з іншими країнами.

Перша частина присвячена художнім особливостям прикрас.

 

Врочинська, Г. Українські народні жіночі прикраси XIX - початку XX століть. Ч. 2 / Ганна Врочинська. [Київ] : Родовід, [2015]. 108 с. : іл.

У монографії вперше зроблена спроба всебічного висвітлення українських народних жіночих прикрас ХІХ – початку ХХ століть – яскравого і самобутнього явища в історії українського народного мистецтва, яке має глибокі традиції, що сформувалися в руслі розвитку багатьох видів художньої творчості: обробки каменів, металів, виробництва скла, ткацтва, вишивки, виробів з бісеру, різного роду домашнього рукоділля та торгівельних зносин з іншими країнами.

Висвітлені художні особливості прикрас з різних матеріалів: квітів, плодів та листя рослин, текстилю, пір‘я, кісточок, мушель, бісеру, скла, кольорових каменів та їх імітацій, металів, тощо.

Книга розрахована на мистецтвознавців, етнографів, викладачів та студентів художніх навчальних закладів, художників і широке коло шанувальників українського народного мистецтва.

Друга частина присвячена прикрасам в регіональних комплексах вбрання.

 

Червень 2016 

Алексей Владимиров : скульптура : [альбом] = Sculpture / [идея А. Владимирова ; фото Т. Семенюка]. - [Киев] : [Атлант ЮЭмСи], [2012]. - 152 с. : ил., портр. 

Ім’я скульптора  Олексія Владімірова добре відоме як в Україні, так і за її межами. У нього величезний досвід міжнародних та персональних виставок. Американські критики визначили роботи як «нову еру скульптури». Основа творчості скульптора - культ взаємодії з каменем. Отримавши академічну освіту, набувши власного історичного і практичного досвіду, скульптор Олексій Владимиров заглибився в традиції давніх слов’ян, скіфів, античних греків.  Альбом скульптурних робіт Олексія Владимирова розрахований на широкий читацький загал.

 

Старовинні маєтки України : маєток як синтез мистецтв, архітектура садів і парків, поетика старовинної садиби : [книга-альбом] / [текст, упоряд. іл. матеріалу О. Родічкіної]. - Київ : Мистецтво, 2015. - 384 с. : іл., портр. 

У виданні всебічно розглядається історія розвитку старовинних маєтків і  садиб, садів і парків від середньовіччя до початку ХХ століття на території України. Багатий образотворчий матеріал, свідчення мемуаристів, архівні дослідження дають можливість відчути зв'язок епох, оцінити працю видатних творців палацово-паркових ансамблів. Розраховано на істориків, мистецтвознавців та широке коло глядачів.

 

Віра Томашевська. Мистецтво кераміки :книга-альбом. - [Київ] : ІРІДІУМ, 2015. - 152 с. : іл., портр. 

Віра Томашевська – обдарований майстер архітектурно-художньої кераміки. Її різні за жанрами станково-декоративні панно відрізняються вишуканою образністю, де гармонічно поєднуються національні традиції з високою культури сучасністю. Видання розраховане на широке коло читачів, шанувальників декоративного мистецтва.

 

 

 Квітень 2016

Сергій Параджанов і Україна : [збірник статей і документів] / [упоряд. і ред. Л.І. Брюховецька]. - Київ : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2015. - 288 с. : фотоіл.

У збірнику «Сергій Параджанов і Україна» розглянуто широкий комплекс питань, як творчого, так і соціально-політичного характеру. В наукових дослідженнях автори розглядають своєрідність творчого стилю Параджанова. Аналізується роль образотворчого мистецтва в режисурі постановника «Тіней забутих предків», «Саят-Нови» та нездійсненному фільмі «Київські фрески», тогочасний мистецький контекст. Цінними є спогади Марти Дзюби, Івана Дзюби, композитора Мирослава Скорика та інших людей, які спілкувалися з режисером. Завершують книгу думки Параджанова, висловлені  після прем’єри в Києві фільму «Ашик-Керіб».

 

Фурманова, З. Роман" із Балаяном / Зінаїда Фурманова. - Київ : КІНО-КОЛО, 2007. - 179 с. : іл., портр.

Багатоілюстроване видання «Роман» із Балаяном» є оригінальним авторським дослідженням мистецьких набутків видатного українського режисера Романа Балаяна, переважно – періоду творення його фільмів «морального неспокою»: «Польоти уві сні та наяву», «Бережи мене, мій талісмане», «Філер». Книжка складається з аналітичних текстів, написаних у різний час, а також із розлогої розмови із самим героєм, який коментує свою творчість.

 

Іван Кавалерідзе : життя і творчість / Н.М. Капельгородська [та ін.]. - Київ : [КИЙ], 2007. - 336 с. : іл. 

У виданні, присвяченому видатному українському митцеві І.П. Кавалерідзе, розповідається про життєвий і творчий шлях майстра. Книга розрахована на широкий читацький загал.