Березень, 2020

Київ у світлинах забутих фоторепортерів / [упоряд. Володимир Кухарський]. – Київ : Саміт-книга, 2019. – 216 с. : фотоіл., портр.

Андрій Левченко – київський фотограф, автор незабутніх світлин повоєнного Києва. Попри шалену популярність, після смерті митець на довгі роки був забутий. Це перша книга про його життя і творчість. На сторінках унікальні фотографії і документи, які допоможуть відкрити нові невідомі грані нашого рідного міста. Видання зацікавить істориків, краєзнавців, фотографів, філокартистів і всіх, хто любить Київ.

 

Косинка Г. М. Повна збірка творів. Документи. Спогади / Григорій Косинка ; передм., упоряд. та прим. Сергія Гальченка ; Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Національна академія наук України. – Київ : Саміт-книга, 2019. – 744 с. : іл., портр.

Ця книжка є найповнішим виданням спадщини видатного українського прозаїка Григорія Михайловича Косинки (1899–1934), якого фізично знищила сталінська тоталітарна система. В даному виданні надруковано всі тексти завершених і віднайдених в архівах та в прижиттєвих і посмертних публікаціях прозових та публіцистичних творів письменника. Вперше подано найповнішу добірку епістолярної спадщини включно з деякими листами до нього (В. Винниченка, С. Васильченка та інших осіб). Комплекс архівних документів із справ-формулярів стеження радянських спецорганів за письменником у 1920-х – на початку 1930-х років, що зберігаються в Галузевому державному архіві Служби безпеки України, – це не лише компромат на Г. Косинку, але й рідкісне зібрання матеріалів біографічного характеру. Документи слідчої справи – від дня арешту 6 листопада 1934 р. і до акту про розстріл 17 грудня 1934 р. – це матеріали сорокаденного марафону фальсифікаторів, які поспішно готували розправу над талановитими українськими патріотами, що стали жертвами тоталітарної системи. До видання увійшли найпромовистіші спогади про Г. Косинку його матері і дружини Т. М. Мороз-Стрілець, митців і друзів, які були поруч із ним. У короткому фотолітописі репродукуються світлини та зразки рукописів, ілюстрації до творів письменника. Видання адресоване киянам і всім, хто цікавиться спадщиною видатних творців новітньої української літератури.

 

Терес Н. В. Тоталітарна топоніміка радянських вулиць Києва в особах : документи і матеріали / Н.В. Терес, Л.В. Іваницька ; Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : Саміт-книга, 2019. – 312 с. : план.

Збірник містить документи та матеріали, які свідчать про антинародну суть та трагічні наслідки для суспільства діяльності більшовицьких партійних та державних керівників, очільників репресивних органів та кадрових військових, увічнених у топоніміці радянської доби. Через призму документів та фактів аналізується радянська топонімічна політика як складова партійної ідеологічної системи фальсифікацій та викривлення правди історії.

 

Як тебе не любити... : коротка проза про сучасний Київ та киян 2019 / [передм. Т. Белімова] ; Департамент суспільних комунікацій. – Київ : Саміт-книга, 2019. – 168 с.

Київ завжди був духовним осередком України, місцем найбільшої сили її народу. Саме через таку особливу роль Київ поставав у мистецтві у яскравих, неординарних образах. Нові історії захоплять читача не лише мальовничими образами сучасного міста, а й створять ілюзію туристичної прогулянки столицею.

 

 

 

Авангард і модерн в українському народному мистецтві 1910-1930 років : [альбом] / [авт.-упоряд. Олена Шестакова] ; Національний музей українського народного декоративного мистецтва. – Київ : Саміт-книга, 2019. – 152 с. : фотоіл., портр.

Альбом знайомить з унікальними творами Ганни Собачко-Шостак, Параски Власенко, Євмена Пшеченка та Василя Довгошиї, творчість яких перебувала під впливом нових художніх течій, що панували на початку ХХ століття як в європейському, так і в українському мистецтві: модерну та авангарду. У виданні вперше репрезентовано цікавий період творчого експерименту в мистецтві України початку ХХ століття, коли народні майстри працювали в художніх майстернях поруч із професійними художниками-новаторами Євгенією Прибильською, Наталією Давидовою, Олександрою Екстер, Казимиром Малевичем. Така співпраця надихала новими ідеями професійних художників і значно розширювала світогляд народних майстрів та дала Україні митців яскравого індивідуального самовияву, які віртуозно володіли лінією, ритмом, кольором.

 

Лютий, 2020

Фройд З. Історії хвороб. Дора. Шребер. Чоловік-щур / Зигмунд Фройд ; пер. з нім. Романа Осадчука. – Київ : Комубук, 2019. – 344 с.

Психоаналітичні теорії Зиґмунда Фройда (1856—1939) справили безпрецедентний вплив на інтелектуальний розвиток усього ХХ століття. Геніальний винахідник і вчений для одних та безсоромний обмовник людства для інших, Фройд усе життя з наполегливістю та ретельністю класичного науковця рухався до своєї великої мети — зробити людину зрозумілішою для неї самої, навіть якщо для цього потрібно безжалісно зруйнувати її численні ілюзії та переступити через усталені суспільні цінності і табу. Критики психоаналізу, яких ніколи не бракувало, часто забувають, що від самого початку кар’єри Зиґмунд Фройд був передовсім лікарем-практиком, який вибудовував свої теорії на твердій основі реальних клінічних випадків, а своє завдання бачив у тому, щоб полегшити страждання пацієнтів, допомігши їм позбутися патологічних симптомів та фобій. Пропоноване видання містить три з найвідоміших «історій хвороб», описаних Фройдом, які дають змогу читачеві зазирнути за куліси психоаналізу й безпосередньо зануритись у ту «роботу тлумачення», з якої пізніше постали більш узагальнені постулати психоаналітичного вчення.

 

Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. – Київ : [ЄВРОІМІДЖ], 2002. – 896 с. : іл., портр.

Меморіальний альманах «Народжені Україною» є продовженням серії видань «Золоті імена України». До книги увійшло близько тисячі персоналій про наших видатних співвітчизників різних національностей – державних, громадських і релігійних діячів, просвітників і науковців, діячів культури, мистецтва і спорту, які походженням, народженням або діяльністю пов’язані з Україною і стали славою та гордістю її народу. Тексти подано трьома мовами – українською, російською та англійською. Видання розраховано на викладачів, студентів вищих навчальних закладів, школярів і всіх тих, хто цікавиться історією України.

 

Орел Л. Г. Що ми знаємо про Крим? / Лідія Орел. - [Київ] ; [Ніжин] : [Видавець ПП М.М. Лисенко], [2011]. - 95 с. : іл.

Крим називають перлиною України, її Південними ворітьми. При згадці про Крим у нашій уяві постає безмежне синє море, високі зелені гори і залитий сонцем степ. Цей край здавна був заселений різними племенами, на нього зазіхало багато держав. У книзі "Що ми знаємо про Крим?" подана коротка історія півострова, наголошено на трагічній долі його автохтонного населення, кримських татар, у зв'язку з їх депортацією у 1944 році. Подано відомості про діячів української культури на кримській землі. Автор не обминає складної проблеми поліетнічного Криму, основних шляхів його розвитку сьогодні. Книга може бути корисною як навчальний посібник, а також для широкого кола читачів, які цікавляться історією Криму.

 

Бадью А. Етика. Нарис про розуміння Зла / Ален Бадью ; пер. з фр. Володимира Артюха та Андрія Рєпи. - Київ : Комубук, 2019. - 216 с.

Ця невелика за обсягом книжка визначного сучасного французького філософа була написана для популярної серії видавництва Nous, присвяченої основним філософським поняттям. Однак там, де можна було очікувати на сухий та тезисний вступ, Ален Бадью наважився на палкий памфлет проти панівної сьогодні етичної ідеології. На думку Бадью, головна помилка сучасної ліберальної етики полягає в тому, що вона спершу намагається дати догматичне визначення зла, а вже потім переходить до окреслення добра або істини як його відсутності. На противагу своїм опонентам Бадью пропонує позитивну доктрину, яку він називає «етикою істин», стверджуючи, що справжній філософ повинен перш за все визначити те, що є «добрим» або «істинним», ідентифікуючи зло просто як зраду або відхід від цих істин. Етика істин, яку пропонує Ален Бадью, ґрунтується на ширшій філософській системі автора, що спирається на математичну теорію множин, і яку він виклав у своїх основних роботах «Теорія суб'єкта» (1982), «Буття та подія» (1988) та «Логіки світів» (2006).

 

Ціцерон Марк Тулій Про старість = De Senectute / Марк Тулій Ціцерон ; пер. з латини, прим., словник імен, назв, термінів В. Литвинова. - Київ : Дніпро, 2018. - 63 с. : портр.

Марк Туллій Ціцерон (лат. Marcus Tullius Cicero, 106–43 рр. до н. е.) – давньоримський політичний діяч, видатний оратор, філософ та літератор. Один із зачинателів римської розповідної прози. У цьому виданні подається його трактат про старість, під назвою: «Катон Старший або Про старість» (Cato Maior de senectute), за назвою головного учасника дискусії, який власне виголошує монолог на тему старості. Метод промови типовий для того часу. Передусім, автор виявляє погані сторони старості, пізніше виступає на її захист, заявляючи, зрештою, що з життя людина відходить не як з власного дому, але як із готелю, бо природа приділила нам тут місце на короткий час, а не на постійне перебування. Висновки свої завершує запевненням, що день, в якому покине цей світ і сполучиться з божим духом, буде для нього справді щасливим днем.

Для широкого кола читачів.

 

Січень, 2020

Чорний Г. Київ досвітній / Георгій Чорний. – [Київ] : Гамазин, 2014. – 170 с. : іл.

У книзі проведено комплексне дослідження мовних, генетичних, географічних, історичних та інших відомостей, виявлених у творах античних і сучасних авторів, про народи Наддніпрянщини та їхні поселення на пагорбах досвітнього (дописемного) Києва. Результати дослідження дають відповіді на низку важливих дискусійних питань з історії Києва та прадавньої України, а саме: звідки походить слово "Київ", коли з'явилося найдавніше з відомих на сьогодні писемних повідомлень про наше місто, хто такі гуни, чи ведуть свій родовід сучасні українці від давніх трипільців та ін. Книга адресована молодому поколінню українців, яким належить продовжити славний шлях своїх предків, відстоюючи цілісність і незалежність України, її мову, її самобутність.

                                                              

У жорнах історії : [збірник спогадів та документів] / [упорядн. А. Музичук, С. Романюк] ; Київське ветеранське товариство депортованих українців "Холмщина" імені Михайла Грушевського. – Київ : [ПП "Фірма"Гранмна"], 2017. – 392 с. : фотогр., портр.

Одним із трагічних наслідків Другої світової війни є депортація комуністичними тоталітарними режимами Польщі і Радянського союзу понад сімсот тисяч польських громадян української національності. Збірник «У жорнах історії» базується на спогадах і свідченнях очевидців-уродженців Холмщини про депортацію українців у 1944-1946 роках у східні та південні області Радянської України на спецпоселення у колгоспи, без права повернення на батьківщину, варварське руйнування польською владою православних церков, спалення українських сіл, убивство їх мирних мешканців. Водночас, до збірника увійшли матеріали про діяльність Київського ветеранського товариства «Холмщина» імені Михайла Грушевського, яке об’єднує депортованих українців, збереження холмщанами історичної пам’яті, а також про сучасні українсько-польські відносини.

 

Невідоме Розстріляне Відродження : антологія / уклад. Юрій Винничук ; [худож.-оформ. О.А. Гугалова-Мєшкова]. - Харків : Фоліо, 2019. - 765 с. : портр.

Голодомор – не єдина трагедія українського народу. Друга не менша трагедія – знищення мозку нації, адже коли знищується мозок нації, то це веде до жахливого занепаду. У біографічних довідках про авторів, твори яких увійшли до антології "Невідоме Розстріляне Відродження", не подана причина арешту та кримінальних статей, за якими їх судили: всі вони однакові - якщо не УВО (Українська Військова Організація), яка "ставила своєю метою організацію контрреволюційних повстанських сил", то "активна контрреволюційна діяльність, спрямована на повалення Радянської влади і встановлення української буржуазно-демократичної республіки", а то й зовсім безглузді – замах на членів уряду, праця на іноземну контрреволюцію і т.д. Більшість прізвищ цих письменників невідомі широкому колу читачів, і майже усі твори, які увійшли до цієї антології, публікуються вперше після загибелі їхніх авторів. На читача чекають цікаві відкриття. Повість Петра Голоти "Алькегаль" дуже нагадує легендарний твір Венедикта Єрофєєва "Москва-Петушкі", де герой перебуває у постійному контакті з алкоголем, переживаючи різні пригоди. У повісті Сергія Жагалка "Нарцис і Геркулан" героями стали двоє чортів. Повість Бориса Тенети "Гармонія і свинушник" була свого часу засуджена як наклеп на совєтську дійсність і заборонена. Антисовєтським виявилося також оповідання Петра Ванченка "Оповідання про гніду кобилу", автор змушений був навіть каятися, що написав його. Читачеві цікаво буде також познайомитися з невідомими раніше поезіями Людмили Старицької-Черняхівської і рідного брата Василя Чумака - Миколи, фантастичним оповіданням Олекси Слісаренка та багатьма іншими творами, які не втратили своєї цінності й актуальності і в наш час.

 

Мицик В. Ф. За законом Світового ладу. Трипільська цивілізація і світогляд українського народу / Вадим Мицик ; Міжрегіональна Академія управління персоналом. - Київ : МАУП, 2007. - 327 с. : іл.

Культура етносу розвивається спадково. Тим більше, коли вона грунтується на мірностях Світового ладу, котрі проявляються через образотворчу мову. Вона визначає духовність і творчість, нею люди спілкуються зі Світом, межи собою і промовляють нею в майбутнє. Про філософські аспекти Буття хліборобів Трипільської цивілізації, яка життєдіяла у половині VI тисячоліття та в перших століттях ІІІ тисячоліття до нашої ери на землях від Дунаю до Дніпра, про духовно-господарський та космотворчий феномен пращурів, про розвиток Життя на засадах мірностей Світоладу, про спільність образотворчої мови історичних культур і народної культури в Україні йдеться у праці відомого етнографа й археолога. Через духовно-мистецькі вияви розкривається історичний поступ українського народу, обгрунтовується спорідненість культур, які розвивалися на землях України принаймні від кінця неоліту.

 

Плохій С. Чорнобиль. Історія ядерної катастрофи / Сергій Плохій ; [пер. з англ. В. Махоніна, Є. Тарнавського]. – Харків : Бібколектор, 2019. – 397 с., 8 с. фотоіл., портр.

Ця книга є першою історією Чорнобильської катастрофи від вибуху 26 квітня 1986 року до закриття станції у грудні 2000-го. Чим для України був Чорнобиль? Національною трагедією, величезною психологічною травмою, важкою ношею для економіки. Чорнобиль вибухнув не тільки через помилки персоналу, нехтування правилами безпеки і проблемами з конструкцією реактора, але також через систему, яка обгородила ядерну енергетику завісою секретності. Радянська система не дозволяла поширювати інформацію про попередні аварії навіть серед фахівців. Це зробило нову масштабну аварію неминучою. Сьогодні реактори чорнобильського типу вже не будують, але авторитарні режими, які тримають повний контроль над інформацією, усе ще існують. Зрештою, і в Україні досі виробляють майже 50 % усієї електроенергії на атомних станціях. Нам є чим поділитися зі світом стосовно досвіду Чорнобиля, але є над чим задуматися і самим.


Грудень, 2019 

Ушкалов Л. Моя Шевченківська енциклопедія: із досвіду самопізнання / Леонід Ушкалов ; [Національний університет "Києво-Могилянська академія" ; Центр Європейських гуманітарних досліджень ; Центр досліджень історії та культури Східноєвропейського єврейства]. – [Київ] : ДУХ І ЛІТЕРА, [2019]. – 560 с. : іл., портр.

До книги входить близько 300 невеликих есеїв про світ ідей та образів Тараса Шевченка (1814–1861) – поета, художника, музиканта, мислителя. Шевченко постає тут людиною, яка надзвичайно тонко й трепетно відчуває природу, мистецтво, життя в усіх його проявах: від побуту до метафізики. Автор розглядає Шевченка в широкому контексті української та світової культури. А ще, пильно вдивляючись в образ поета, він намагається описати свій власний духовний досвід.

                                                              
Мелешкіна І. Мандрівні зорі в Україні. Сторінки історії єврейського театру / Ірина Мелешкіна. – [Київ] : ДУХ І ЛІТЕРА, 2019. – 303 с. : іл., портр.

У книжці представлена історія діяльності єврейських театрів на території України в ХІХ–ХХ ст. Унікальне ілюстроване видання вперше докладно розповідає про п’єси, режисерів, художників та акторів кожного з театрів. Подані зображення практично невідомих раніше оригінальних ескізів, афіш та фотографій. Видання розраховане на дослідників єврейської культури, студентів та усіх, хто цікавиться юдаїкою в Україні.

 

Історія європейської ментальності / за ред. П. Дінцельбахера ; пер. з нім. Володимира Кам'янець. – Львів : Літопис, 2019. – 632 с. : фотоіл.

Історію європейської ментальності від античності й до наших днів досліджено крізь призму формування i розвитку основних концептів людського життя: релігійності, сексуальності та кохання, хвороби, віку, смерті, страхів, комунікації, “свого” й “чужого”, простору i часу тощо. Доступний виклад матеріалу заохотить до читання не тільки фахівців – істориків, культурологів, етнологів, – але й усіх, хто цікавиться культурно-історичним розвитком європейських народів.

 

Стяжкіна О. Стигма окупації: радянські жінки у самобаченні 1940-х років / Олена Стяжкіна ; [Національний університет "Києво-Могилянська академія" ; Центр Європейських гуманітарних досліджень ; Центр досліджень історії та культури Східноєвропейського єврейства]. – [Київ] : ДУХ І ЛІТЕРА, [2019]. – 384 с. : портр.

«Стигма окупації: радянські жінки у самобаченні 1940-х років» – це книжка про війну та неспроможність людей осягнути окупаційний досвід як у момент його проживання, так й у перші роки після вигнання нацистів. Дослідження побудовано навколо історії трьох жінок та двох режимів, один з яких змушував своїх громадянок бути радянськими й героїчно загинути, а інший – нацистський – зректися й радянського, й людського. У книжці йдеться про розпач й виживання, про відмінності у розумінні та сприйнятті добра й зла, про пошуки й обрання стратегій життя та смерті, про тонкі й непевні грані між колаборацією та праведністю, спротивом та відстороненням, мародерством та підтримкою інших. Це також аналіз жіночого досвіду й травматичного й нестабільного процесу пошуку слів та механізмів самоописання у контекстах «подвигу», «зради», «ворогів», «героїв», що змінювались впродовж 1940-х років як внаслідок внутрішніх інтенцій дієвиць, так й під тиском усталених державних пропагандистських настанов щодо «правильної поведінки» радянських громадян під окупацією. Це історія формування державної політики стигматизації окупованих й самостигматизації людей, що вважали себе радянськими. Це історія нелінійності досвіду війни, викладена некодифікованою мовою самих жінок, одна з яких шукала для себе канонічної героїчної біографії, друга сміливо й відчайдушно боролася за виживання, а третя – рятувала інших без огляду на ризик покарання нацистською або радянською владою.

 

Стельмащук Г. Г. Українське народне вбрання / Галина Стельмащук ; Львівська національна академія мистецтв. – Львів : Література та мистецтво, 2019. – 256 с. : фотоіл., портр.

На джерельному і фактологічному матеріалі представлено шлях формування і побутування українського традиційного вбрання від найдавніших часів до початку XX ст. Розглянуто комплекси вбрання усіх етнографічних регіонів України. Вперше подано коротку характеристику вбрання української еліти, міщан і робітників.

 

 

 

Листопад, 2019

Стоуел Л. Python. Кодування для майбутніх програмістів : [зрозуміле програмування для початківців] / Луї Стоуел і Розі Дікінс ; пер. з англ. Нікіти Гордієнка. – Київ : Видавнича група КМ-БУКС, 2019. – 96 с. : іл.

«Python» - одна з найпопулярніших мов програмування і до того ж вона дуже стисла. Це означає, що не потрібно писати багато коду для створення складних програм. Багато таких потужних компаній, як «Google», «NASA» і «YouTube», використовують «Python» для створення власних програм. Книга «Python. Кодування для майбутніх програмістів» допоможе поступово опанувати мову програмування. В книзі описані основи кодування на легкому для розуміння рівні. Книгу може читати будь хто, навіть той, в кого мінімальний досвід роботи з комп’ютером. Автори взяли за основу ігрову форму подання інформації, що сприяє створенню зацікавленості у дитини. Рекомендований вік – від 10 до 15 років.

 

Даймонд  Дж. Колапс. Чому одні суспільства занепадають, а інші успішно розвиваються / Джаред Даймонд ; [пер. з англ. В. Горбатька]. – [Київ] : Видавнича група КМ-БУКС, [2019]. – 687 с. : фотоіл.

Нас немов магнітом притягують монументальні руїни, що їх залишили по собі цивілізації минулого, вабить їхня видовищна краса і таємниці, які в них криються. Масштаб руїн свідчить про багатство й могутність тих, хто їх споруджував. Однак чому пішли у небуття не лише ті, хто будував ці споруди, а й власне суспільства, до яких вони належали? Куди зникли цілі народи? Якщо подалися геть, то куди і чому? Чи не загинули вони жахливою смертю? За цією романтичною таємницею не дає спокою бентежна думка: а чи не може схожа доля спіткати сучасне суспільство? Автор книги не лише пропонує новий погляд на історію, причини розквіту та занепаду давніх культур, а й окреслює виклики і загрози, які невпинно постають перед сучасною цивілізацією, та можливі шляхи їх усунення. "Мабуть, найбільшим талантом Даймонда є його вміння писати про геополітичні та екологічні проблеми не лише пізнавально, а й вельми цікаво". (The Seattle Times). "Колапс" містить оптимістичні тези. Можливо, з допомогою Даймонда ми зможемо чіткіше побачити наші проблеми ще до того, як зрубаємо останню пальму". (Time).

 

Гелловей С. Велика четвірка. Прихована ДНК Amazon, Apple, Facebook i Google / Скотт Гелловей ; [пер. з англ. М. Смагіної]. – [Київ] : Видавнича група КМ-БУКС, [2019]. – 295 с.

Прихована ДНК AMAZON, APPLE, FACEBOOK і GOOGLE. Amazon, Apple, Facebook і Google – чотири найбільш впливові компанії на планеті. Майже всі думають, що знають, як ці компанії такими стали, але майже всі помиляються. Якщо ви хочете конкурувати з ними, вести бізнес з ними, або просто жити в світі, в якому вони домінують, потрібно розуміти цих "чотирьох". Упродовж останніх 20 років кожна з таких відомих компаній-гігантів, як Apple, Amazon, Facebook і Google, забезпечила людству більше можливостей для задоволення матеріальних потреб, спілкування, процвітання і навіть розвитку, ніж будь-яка інша подібна структура за всю історію свого існування. Однак завдяки чому ці комерційні структури змогли стати настільки могутніми та всевладними? Яким чином їм вдалося проникнути в душі людей так глибоко, що тепер вони здатні впливати на наші рішення і визначати наші уподобання? І як такі безпрецедентні масштаби цих компаній і вплив, який вони чинять, позначаться на майбутньому світової економіки? А чи не судилося їм, так само як і бізнес-титанам, що існували раніше, розчинитися в тіні молодших і успішніших конкурентів? Чи, можливо, вони настільки добре захищені, що ніхто інший просто не має шансу на перемогу? Намагаючись отримати відповіді на ці запитання, Скотт Гелловей детально аналізує стратегії компаній «Великої четвірки», що приховані за їхніми блискучими обгортками.

 

Батлер-Боудон Т.  50 видатних творів. Політика. Свобода, рівність, влада : ідеї, що змінили уми людей, книги, що змінили світ : [огляд видатних праць] / Том Батлер-Боудон ; [пер. з англ. Романа Клочка]. – [Київ] : Видвнича група КМ-БУКС, [2019]. – 479 с.

Книжка "50 видатних творів. Політика" дає уявлення про твори провідних лідерів від Авраама Лінкольна й Вінстона Черчилля до Маргарет Тетчер, а також про твори, які змінили уми людей і світ. Вона охоплює часовий проміжок у 2500 років, правих і лівих, мислителів і діячів, економістів (Мансур Олсон) і активістів (Саул Алінський), воєнних стратегів (Клаузевіц), лідерів зі стратегічним мисленням (Сунь Ятсен), філософів свободи (лорд Актон, Ісая Берлін, Роберт Нозік), пропагандистів ідей лівих (Жан-Жак Руссо, Емма Голдман, Мері Волстонкрафт) і консервативних (Едмунд Берк). Також у ній розглядається лібералізм – політична філософія, що наголошує на особистій свободі як найвищій цінності разом з відкритими суспільствами й ринковою економікою. Для широкого кола читачів.

 

Гренн  Д. Вбивці квіткової повні : таємниця індіанських убивств та народження ФБР / Девід Гренн ; [пер. з англ. Л. Євенюк]. – Київ : Видавнича група КМ-БУКС, 2018. – 343 с. : фотоіл., портр.

1920-ті роки. Низка таємничих убивств та зникнень прокочується племенем осейджів; на їхній території в Оклахомі було знайдено нафту, і вони – один з найзаможніших народів світу за доходом на душу населення. Родичів Моллі Буркгарт отруюють і розстрілюють одне за одним. Та це лише початок – скоро гинути починають і інші члени племені, а також ті, хто брався розвідувати ці вбивства самотужки. Молодий директор ФБР Едґар Гувер береться за справу, яка стала однією з перших для агенції. Він наймає колишнього техаського рейнджера Тома Вайта і формує команду підпільних оперативників, аби розплутати цю таємницю. Історична документальна розвідка Девіда Ґренна занурить читача у світ жадоби і корупції в одному останніх залишків Дикого Заходу США.

  

Жовтень, 2019

Парновський С. Як влаштовано Всесвіт. Вступ до сучасної космології / Сергій Парновський, Олексій Парновський. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2019. – 245 с. : іл.

Із чого почався Всесвіт і чи його вік скінченний? Як він розвивався і що з ним відбувається тепер? Де відбувся Великий вибух і чи всюди у Всесвіті закони фізики однакові? У цій книжці прочитаєте короткий курс про історію та сучасний стан космології — науки про Всесвіт та місце людства у ньому: чотиривимірний простір-час, створення Всесвіту під час Великого вибуху, його еволюцію, характеристики, як вимірювати відстані до далеких астрономічних об’єктів, як зважити світло тощо. Сучасні українські науковці підготували для вас цікавий екскурс у складний світ науки та спробували відповісти на популярні запитання, зокрема про "темний бік" нашого Всесвіту: темну енергію, темну матерію та чорні діри. Книжка розрахована на учнів старших класів шкіл, студентів, викладачів та всіх, хто цікавиться фізикою та астрономією.

 

Варуфакіс Я. Розмови з донькою про економіку : коротка історія капіталізму / Яніс Варуфакіс ; пер. з англ. Ю. Скавінського. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2019. – 166 с.

Як пояснити нерівність народів та держав і чим може зарадити демократія? Світом керують гроші чи їх відсутність? Як працює економіка в ринковому суспільстві? Куди веде людство розвиток технологій і чи є в людини шанс залишитися людиною і вберегти планету від самої себе? На ці та інші теми зі своєю 13-річною донькою Ксенею розмовляє відомий грецький економіст Яніс Варуфакіс. Пояснити просто й цікаво складні, але дуже важливі речі йому допомагають: цар Едіп та Ікар, Архімед, австралійські аборигени, доктор Франкенштейн, Фауст і навіть агент Сміт з культової «Матриці».

 

Агеєва В. Візерунок на камені. Микола Бажан : життєпис (не)радянського поета / Віра Агеєва. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2018. – 496 с.

Ця книжка – про одного з найвидатніших поетів ХХ століття, якому судилися вершини й провалля, високі здобутки й принизливі манівці. До нього рано прийшло визнання: прочитавши «Гофманову ніч», перед молодим автором став на коліна сам метр Микола Хвильовий. Захопившись футуризмом, поет зостається при тому завсідником антикварних крамниць і пристрасним колекціонером живопису. Невдовзі виробляє самобутній неокласичний стиль. Удостоєний ордена Леніна з особистого наказу кремлівського вождя, пише чи не найкращий вірш в українській сталініані. А згодом, перетривавши добу репресій, тотального страху й неминучого конформізму, стає великим релігійним поетом, на кожному етапі своєї творчості звертаючись до образу Собору, до засадничих християнських цінностей. Син петлюрівського офіцера, Микола Бажан волею випадку обіймає посаду заступника Голови українського радянського уряду. Сходознавець за фахом, перекладач Руставелі й Навої  – повсякчас наводить зруйновані мости між Україною та Заходом. Відзначений усіма престижними радянськими нагородами, змушений самохіть відмовитися від номінування на Нобелівську премію. Свідомий гріховних переступів, караючись зрадами і втратами, намагається відпокутувати їх подвижницькою культуртрегерською працею, невпинним і неймовірно результативним тихим спротивом, маючи певність, що за будь-яких обставин слово не може мовчати.

 

Ернест Гемінгвей : артефакти з життя / вступ. та ред. М. Катакіса ; пер. з англ. Р. Клочко ; вступ та ред. М. Катакіс ; передм. П. Гемінгвей ; післям. Ш. Гемінгвей. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2019. – 212 с. : іл., портр.

Ернеста Гемінґвея оточує чимало міфів. Справжній чоловік і безжальний мачо, алкоголік і котолюб, безстрашний мисливець, спокійний рибалка, геній, який пережив війну і «перетворив» її на літературу, самогубець і життєлюб. За цим образом часом неможливо розгледіти людину. Але коли на Гемінґвея дивитися крізь його власні слова і вчинки в контексті подій всього ХХ століття, історія його життя набуває нової глибини. Книжку «Ернест Гемінґвей. Артефакти з життя» уклав розпорядник літературного спадку Ернеста Гемінґвея, письменник та дослідник Майкл Катакіс, який використав матеріали з найповнішого архіву одного з найвпливовіших і найзагадковіших письменників минулого століття. Десятки листів, понад чотири сотні фотографій, спогади сучасників, передмова сина Патріка та післямова онука Шона – все це відкриває нам не просто автора безсмертних романів, а людину, яка ніколи не пропускала сходу сонця.

 

Маринович М. Митрополит Андрей Шептицький і принцип "позитивної суми" / Мирослав Маринович. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2019. – 245 с. : портр.

Книга містить ґрунтовний аналіз проповідницької спадщини Митрополита Андрея Шептицького з точки зору її відповідності (чи невідповідності) методологічному принципу, що в нинішній час отримав назву «позитивної суми», або «win-win». Генезу цього способу думання Митрополит виводив із богослов’я, а приклади його застосування самим Митрополитом автор знаходить у посланнях Кир Андрея у сфері економічних стосунків, національних взаємин, державного будівництва, міжконфесійних та міжрелігійних відносин. Цю наукову розвідку автор доповнив своїм власним баченням того, яку роль принцип «позитивної суми» та формули Митрополита Андрея можуть відіграти в найближчому майбутньому України та світу.

 

Вересень, 2019
Шпортько О.В. Розробка баз даних в СУБД Microsoft Access : практикум для студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів / О.В. Шпортько, Л.В. Шпортько. – Київ : Кондор, 2018. – 184 с. 

Практикум містить впорядкований набір інструкційних карт з завданнями і вказівками до виконання лабораторних робіт та самостійного опрацювання матеріалу кожної теми. Основна увага приділяється вивченню засобів СУБД MS Access для розробки цілісних інформаційно-пошукових систем на прикладі ІС обробки БД гуртового складу. Призначений для учнів, студентів, викладачів та всіх, хто прагне оволодіти можливостями та засобами СУБД MS Access для ефективного створення ІС обробки систематизованих даних.

 

Прикладна механіка : навчальний посібник / В.М. Булгаков [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 613 с.

Навчальний посібник охоплює основні теми курсу прикладної механіки. Наведено завдання для самостійної роботи і послідовність їх виконання. До кожної теми надається коротко теоретичний матеріал, контрольні запитання, розв’язки типових задач, вихідні дані варіантів завдань за темами, а також зразок виконання аналогічних завдань. Наведено приклади виконання курсового проекту з прикладної механіки. Призначений для студентів ОС “Бакалавр” технічного напряму підготовки у вищих навчальних закладах освіти III – IV рівнів акредитації.

 

Краснянський М.Ю. Енергозбереження: навчальний посібник. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 136с.

Книга є навчальним посібником для отримання диплому бакалавра або магістра будь-яких технічних спеціальностей. Навчальний посібник містить глибоку і докладну якісну й кількісну оцінку передових досягнень енергозбереження і поновлюваних джерел енергії (ПДЕ), а також новітні світові тенденції і розробки в області енергозбереження і ПДЕ. Містить велику кількість таблиць і ілюстрацій. (За технічними обставинами частина малюнків відтворені на російській і англійській мовах).

 

 

Історія української соціології : навчальний посібник / за заг. ред. К. Батаєвої, В. Бурлачука, В. Степаненка ; Національна академія наук України ; Інститут соціології. – Київ : Кондор, 2018. – 390 с.

У навчальному посібнику проаналізовано соціологічну проблематику в концепціях видатних українських мислителів М. Драгоманова, О. Потебні, М. Грушевського, К. Грушевської, Б. Кістяківського, М. Шаповала, В. Ли- пинського, В. Старосольського, О. І. Бочковського;  розглянуто особливості розвитку вітчизняної соціології у радянській період  і від часу державної не- залежності України. Для студентів, аспірантів та викладачів соціологічного, гуманітарного та філософського факультетів.

 

Теоретична механіка : навчальний посібник / Л.М. Березін, С.О. Кошель ; Міністерство освіти і науки України ; Київський національний університет технологій та дизайну. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 218 с.

У посібнику розкривається зміст ключових тем у відповідності до вимог програми курсу для студентів напрямів підготовки 131 – Прикладна механіка та 133 – Галузеве машинобудування галузі знань 13 – Механічна інженерія. При цьому допускається можливість використання видання студентами технологічних спеціальностей та різних форм навчання. Розглянуто питання дисципліни, які відповідають вимогам до знань та вмінь з даного курсу, що пред’являються студентам машинобудівних та технологічних спеціальностей з корегуванням в напрямку збільшення обсягу самостійної роботи студентів. Книга складається з трьох розділів та 27 глав. Відносна стислість матеріалу зумовлена раціональним способом подачі теоретичного матеріалу та підбору прикладів для пояснення основних тем. Застосування теорем та методів Теоретичної механіки має прикладний характер та супроводжуються розв’язком багатьох задач. Для зручності вивчення та повторення курсу найважливіші терміни винесені в предметний покажчик. При підготовці даного видання авторами переглянуто весь текст, враховані зауваження та внесені необхідні уточнення в термінології курсу українською мовою. 

 

Серпень, 2019

Наш герб. Українські символи від княжих часів до сьогодення : [альбом] / текст Андрія Гречила ; упоряд. та заг. ред. Богдана Завітія ; [Український культурний фонд]. - [Київ] : Родовід, [2018]. - 400 с. : фотоіл.

У цьому 400-сторінковому альбомі – понад 700 ілюстрацій із більш ніж 50 музеїв, архівів і бібліотек України та світу про наш герб – ніби простий, але досі загадковий. «…Се оздоба питоменна, не запозичена, зв’язана з нашою тисячолітньою державною політичною i культурною історією», – писав Михайло Грушевський 100 років тому, коли Тризуб затверджено гербом УНР. Хоч йому ближчою була ідея цілком нового символу «творчої мирної праці в новій Україні» – золотий плуг на блакитному полі. Під час тогочасної дискусії, який із наших історичних символів гідний стати головним знаком новітньої української державності, «претендентами» передусім були три: галицький золотий лев, що спинається на скелю; київський архистратиг Михаїл, який на зламі XIX–XX ст. став сприйматися, як герб Наддніпрянської України; козак із мушкетом із часів Гетьманщини, який уже у XVIII ст. трактували як «національний герб». Власницький знак із монет часів князя Володимира Великого, відомий доти лише вузькому колу фахівців, сприймався попервах радше як несміливий компромісний варіант. Але він став пострілом «у яблучко». Було кілька факторів, що переважили тоді на його користь справу нашого національно-державного герба. У цій книжці про це йдеться. І стався феномен: геть давно забутий, але тепер віднайдений – Тризуб умить прижився як національно-державний герб України. Усі решта символів, що мали куди сильніші позиції та тривалішу (але не глибшу!) традицію, відступили на другий план. Знак графічно красивий, лаконічний, самобутній – а головне стародавній, – Тризуб фактично легітимізував історичний зв’язок модерної України із Київською Руссю. Упродовж усього XX ст. наш герб надихав мистців на створення його художніх інтерпретацій. Василь Кричевський, Георгій Нарбут, Юліян Буцманюк, Олекса Новаківський, Павло Ковжун, Петро Холодний, Роберт Лісовський, Микола Битинський, Ніл Хасевич, Михайло Михалевич, Микола Бутович, Мирон Левицький, Михайло Дмитренко, Святослав Гординський та ін. – їхнім роботам у цьому альбомі присвячено багато сторінок.

 

Тиліщак В. Готи над Гнізною. Таємниці давнього некрополя / Володимир Тиліщак. - Київ : Смолоскип, 2018. - 144 с. : іл.

Давні племена готів, що зруйнували Римську імперію, певний час мешкали на українських просторах. Вони разом з іншими етносами залишили по собі археологічну черняхівську культуру, а також багато таємниць і загадок. Сучасні археологи, розкопуючи давні пам’ятки, намагаються їх розгадати. Звідки готи примандрували і коли та чому покинули ці благословенні землі? Хто навчив їх виготовляти високоякісний гончарний посуд? Чому вони руйнували могили своїх родичів? Зрештою, як вони виглядали і скільки їх було? А також: чи міг римський центуріон стати готським вождем і коли на Поділлі з’явилися перші християни? Про ці та інші загадки, що розкрилися археологам у ході досліджень давнього некрополя на берегах річки Гнізни на Поділлі, і йдеться у книзі.

 

Енциклопедія Голодомору 1932 - 1933 років в Україні / [вступ. ст. Є. Нищука ; передм., авт. текст В. Марочка] ; Міністерство культури України ; Національний музей "Меморіал жертв Голодомору" ; Асоціація дослідників голодоморів в Україні. - Дрогобич : Коло, 2018. - 576 с.

Науково-меморіальне видання інформативно відтворює причини, обставини, соціально-психологічні та статистично-демографічні наслідки Голодомору-геноциду в Україні. "Енциклопедія голодомору" має понад тисячу статей, які стосуються персоналій, подій, явищ, термінологічного, історіографічного, меморіально-історичного, демографічного, антропологічного дискурсів Голодомору.

 

Рафальський О. Цивілізаційні перехрестя сучасного суспільства : [монографія] / Олег Рафальський, Зореслав Самчук ; Національна академія наук України ; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - Київ : [ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України], 2018. - 688 с.

Сучасному суспільству притаманна амбівалентність і суперечливість функціональних основ: дійсного та належного, маніфестованої мети та засобів її досягнення, безмежність інформаційних можливостей та безпрецедентна маніпульованість масовою свідомістю, усвідомлення особистісного розвитку як основного ресурсу поступального суспільного розвитку та повсюдне й повсякчасне нехтування потребами особистості на догоду всюдисущим вимогам кон’юнктури. Додатковий проблемний тиск на теперішній стан речей чинять фактори глобалізму й споживацтва: вони мимоволі змушують індивіда звикатися з думкою, що найкраща життєва стратегія – плисти за течією, тому зусилля варто витрачати лише на виявлення течії та її підводних рифів. Така спрощена світоглядна демаркація позначається буквально на всьому – починаючи від життєвої невибагливості пересічного індивіда й закінчуючи згубною інфантильністю політиків і управлінців під час прийняття доленосних суспільних рішень. Надія на порятунок жевріє завдяки накопиченому впродовж тисячоліть культурно-цивілізаційному капіталу, який завжди допомагає коректно визначити азимути життєдіяльності пріоритетів. Цільовою аудиторією монографії є науковці, викладачі, політики, управлінці й загалом дослідники суспільства як багатоманітної системи.

 

Греймас А. Ю. Про богів та людей ; [У пошуках народної пам'яті] / Альгірдас Юлюс Греймас ; [пер. з лит. В. Просцевічуса]. - Київ : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2018. - 463 с. : іл., портр.

Пропоноване увазі читача видання містить під однією обкладинкою дві праці знаного литовсько-французького лінгвіста, фольклориста й літературознавця Альґірдаса Юлюса Греймаса — «Про богів та людей» та «У пошуках народної пам’яті». Це здобутки понад двадцятирічної копіткої праці з реконструкції цілісної міфологічної картини світу стародавніх литовців. З погляду методологічних засад «батька» порівняльної індоєвропеїстики Жоржа Дюмезіля А. Ю. Греймас зреалізував успішну спробу зіставлення розрізнених фольклорних, історичних і літературних джерел у вимірі масштабної міфологічної ретроспективи, що переконливо доводить значущість литовського «компонента» в історії індоєвропейців. Для українських учених це видання окреслює нову царину досліджень, передусім з огляду на те, що литовсько-українські міфологічні паралелі до сьогодні не було осмислено на такому рівні, якого вони, безумовно, заслуговують.

 

Липень, 2019

Кульчицький С., Міщенко М. Україна на порозі об’єднаної Європи. – Київ, Центр Разумкова, 2018. – 232 с.

Монографія присвячена вивченню трансформаційних процесів в Україні після розпаду Радянського Союзу. Автори досліджують закономірності тривалого і складного переходу від радянського минулого до сучасної демократичної Української держави, виявляють динаміку основних параметрів українського соціуму під час цього переходу, встановлюють «больові точки», які досі заважають українському народу ввійти до структур об’єднаної Європи.

 

 

Навчання, яке веде до розвитку громад: досвід двох освітніх проектів Інституту соціокультурного менеджменту. – Кропивницький, 2019. – 124 с.

У виданні представлені позитивні приклади соціокультурної діяльності громадських активістів (соціальних аніматорів) на локальному рівні із використанням технологій, інструментів та інших методичних матеріалів, отриманих в рамках проектів Інституту соціокультурного менеджменту «Участь через залучення» та «Школа громадської участі-4». Кожна історія описує шляхи активізації громадян, вирішення проблем територіальних громад та створення Центрів місцевої активності на базі закладів культури. Матеріали видання стануть у нагоді громадським активістам, працівникам закладів культури, а також усім небайдужим до розвитку громад.

 

Три розмови про Україну / Патріарх Філарет [та ін.] ; [упоряд., передм. В. Кириленка]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 286 с. : іл., портр.

Під однією обкладинкою зібрано три відверті розмови з видатними українцями про знаменні події в історії України. Це не просто сухі факти, це багатогранна розповідь з автобіографічними елементами та унікальними світлинами.

 

 

 

 

Чорнобай В. П. Китайська мова : початковий курс : підручник з електронним аудіододатком / В.П. Чорнобай, О.С. Лосєв. - Київ : Знання, 2019. - 240 с. + аудіододаток.

У Китаї є велика кількість діалектів, які дуже різняться за вимовою, але їх об’єднує єдина писемність — ієрогліфіка. Цей підручник складається з 24 уроків, граматичного словника і фонетичного курсу. Оригінальний навчальний матеріал дає змогу студентам оволодіти звуковою будовою китайської мови, основами усного мовлення та письма в межах поданої лексики і граматики. Розкрито особливості інтонації китайського речення. Призначено для студентів вищих навчальних закладів як для освоєння під час програмного навчання різного рівня, так і для самостійного вивчення (за потреби) китайської мови за стислий період часу.

 

Золото нации : иллюстрированная история украинского бокса / [Антон Горюнов]. - [Киев] : [Саммит-Книга], [2018]. - 352 с. : ил., портр.

"Золото нации. Иллюстрированная история украинского бокса" – это книга об истории и современности украинского бокса, его становлении и развитии, знаковых событиях и выдающихся личностях. Вы познакомитесь с карьерными и жизненными дорогами чемпионов, проследуете памятными и неизведанными турнирными тропами, откроете для себя что-то новое и освежите в памяти былое. Эта книга - беспрецедентное собрание информации о всем большом и грандиозном в истории украинского бокса.

 

Червень, 2019

Наш герб. Українські символи від княжих часів до сьогодення : [альбом] / текст Андрія Гречила ; упоряд. та заг. ред. Богдана Завітія ; [Український культурний фонд]. - [Київ] : Родовід, [2018]. - 400 с. : фотоіл.

У цьому 400-сторінковому альбомі – понад 700 ілюстрацій із більш ніж 50 музеїв, архівів і бібліотек України та світу про наш герб – ніби простий, але досі загадковий. «…Се оздоба питоменна, не запозичена, зв’язана з нашою тисячолітньою державною політичною i культурною історією», – писав Михайло Грушевський 100 років тому, коли Тризуб затверджено гербом УНР. Хоч йому ближчою була ідея цілком нового символу «творчої мирної праці в новій Україні» – золотий плуг на блакитному полі. Під час тогочасної дискусії, який із наших історичних символів гідний стати головним знаком новітньої української державності, «претендентами» передусім були три: галицький золотий лев, що спинається на скелю; київський архистратиг Михаїл, який на зламі XIX–XX ст. став сприйматися, як герб Наддніпрянської України; козак із мушкетом із часів Гетьманщини, який уже у XVIII ст. трактували як «національний герб». Власницький знак із монет часів князя Володимира Великого, відомий доти лише вузькому колу фахівців, сприймався попервах радше як несміливий компромісний варіант. Але він став пострілом «у яблучко». Було кілька факторів, що переважили тоді на його користь справу нашого національно-державного герба. У цій книжці про це йдеться. І стався феномен: геть давно забутий, але тепер віднайдений – Тризуб умить прижився як національно-державний герб України. Усі решта символів, що мали куди сильніші позиції та тривалішу (але не глибшу!) традицію, відступили на другий план. Знак графічно красивий, лаконічний, самобутній – а головне стародавній, – Тризуб фактично легітимізував історичний зв’язок модерної України із Київською Руссю. Упродовж усього XX ст. наш герб надихав мистців на створення його художніх інтерпретацій. Василь Кричевський, Георгій Нарбут, Юліян Буцманюк, Олекса Новаківський, Павло Ковжун, Петро Холодний, Роберт Лісовський, Микола Битинський, Ніл Хасевич, Михайло Михалевич, Микола Бутович, Мирон Левицький, Михайло Дмитренко, Святослав Гординський та інші – їхнім роботам у цьому альбомі присвячено багато сторінок.

 

Тиліщак В. Готи над Гнізною. Таємниці давнього некрополя / Володимир Тиліщак. - Київ : Смолоскип, 2018. - 144 с. : іл.

Давні племена готів, що зруйнували Римську імперію, певний час мешкали на українських просторах. Вони разом з іншими етносами залишили по собі археологічну черняхівську культуру, а також багато таємниць і загадок. Сучасні археологи, розкопуючи давні пам’ятки, намагаються їх розгадати. Звідки готи примандрували і коли та чому покинули ці благословенні землі? Хто навчив їх виготовляти високоякісний гончарний посуд? Чому вони руйнували могили своїх родичів? Зрештою, як вони виглядали і скільки їх було? А також: чи міг римський центуріон стати готським вождем і коли на Поділлі з’явилися перші християни? Про ці та інші загадки, що розкрилися археологам у ході досліджень давнього некрополя на берегах річки Гнізни на Поділлі, і йдеться у книзі.

 

Енциклопедія Голодомору 1932 - 1933 років в Україні / [вступ. ст. Є. Нищука ; передм., авт. текст В. Марочка] ; Міністерство культури України ; Національний музей "Меморіал жертв Голодомору" ; Асоціація дослідників голодоморів в Україні. - Дрогобич : Коло, 2018. - 576 с.

Науково-меморіальне видання інформативно відтворює причини, обставини, соціально-психологічні та статистично-демографічні наслідки Голодомору-геноциду в Україні. "Енциклопедія голодомору" має понад тисячу статей, які стосуються персоналій, подій, явищ, термінологічного, історіографічного, меморіально-історичного, демографічного, антропологічного дискурсів Голодомору.

 

Рафальський О. Цивілізаційні перехрестя сучасного суспільства : [монографія] / Олег Рафальський, Зореслав Самчук ; Національна академія наук України ; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - Київ : [ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України], 2018. - 688 с.

Сучасному суспільству притаманна амбівалентність і суперечливість функціональних основ: дійсного та належного, маніфестованої мети та засобів її досягнення, безмежність інформаційних можливостей та безпрецедентна маніпульованість масовою свідомістю, усвідомлення особистісного розвитку як основного ресурсу поступального суспільного розвитку та повсюдне й повсякчасне нехтування потребами особистості на догоду всюдисущим вимогам кон’юнктури. Додатковий проблемний тиск на теперішній стан речей чинять фактори глобалізму й споживацтва: вони мимоволі змушують індивіда звикатися з думкою, що найкраща життєва стратегія – плисти за течією, тому зусилля варто витрачати лише на виявлення течії та її підводних рифів. Така спрощена світоглядна демаркація позначається буквально на всьому – починаючи від життєвої невибагливості пересічного індивіда й закінчуючи згубною інфантильністю політиків і управлінців під час прийняття доленосних суспільних рішень. Надія на порятунок жевріє завдяки накопиченому впродовж тисячоліть культурно-цивілізаційному капіталу, який завжди допомагає коректно визначити азимути життєдіяльності пріоритетів. Цільовою аудиторією монографії є науковці, викладачі, політики, управлінці й загалом дослідники суспільства як багатоманітної системи.

 

Греймас А. Ю. Про богів та людей ; [У пошуках народної пам'яті] / Альгірдас Юлюс Греймас ; [пер. з лит. В. Просцевічуса]. - Київ : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2018. - 463 с. : іл., портр.

Пропоноване увазі читача видання містить під однією обкладинкою дві праці знаного литовсько-французького лінгвіста, фольклориста й літературознавця Альґірдаса Юлюса Греймаса — «Про богів та людей» та «У пошуках народної пам’яті». Це здобутки понад двадцятирічної копіткої праці з реконструкції цілісної міфологічної картини світу стародавніх литовців. З погляду методологічних засад «батька» порівняльної індоєвропеїстики Жоржа Дюмезіля А. Ю. Греймас зреалізував успішну спробу зіставлення розрізнених фольклорних, історичних і літературних джерел у вимірі масштабної міфологічної ретроспективи, що переконливо доводить значущість литовського «компонента» в історії індоєвропейців. Для українських учених це видання окреслює нову царину досліджень, передусім з огляду на те, що литовсько-українські міфологічні паралелі до сьогодні не було осмислено на такому рівні, якого вони, безумовно, заслуговують.

 

Травень, 2019

Улюра Г. 365. Книжка на кожен день, щоб справляти враження культурної людини / Ганна Улюра ; іл. Крістіни Золотарьової. – [Київ] : ArtHuss, [2018]. – 480 с. : іл.

4 континенти, 60 країн, 365 книжок, деякі з них ви точно читали, а деякі — точно ні. Географія: Європа, Азія, дві Америки й Африка. Політика: країни малі й великі в усіх сенсах цього слова. Історія: від Давньої Греції через середньовічну Японію до європейських двотисячних. Тематика: любов і ненависть, правда і вигадка, пошук національного голосу, фемінізм, секс, подолання травм і ще багато іншого. Розташування: за абеткою, звідси прецікаві рими й перегуки-контрасти. 365 захопливих новел про 365 захопливих книжок. І 100 ексклюзивно точних колажів від Крістіни Золотарьової.

 

Форд  Г. Моє життя та робота / Генрі Форд ; пер. з англ. У. Джаман. – Київ : Наш Формат, 2018. – 340 с. : іл.

Про Генрі Форда ще за його життя складали легенди, та й досі певні факти його біографії не є остаточно підтвердженими чи спростованими. Проте, незаперечним залишається те, що сенсом його життя була робота. Понад усе Форд прагнув створити машину, яка працюватиме вічно. На шляху до втілення мрії він завдяки вірі у неможливе здійснив переворот у мисленні власного оточення й майбутніх поколінь, які теж змінили своє ставлення до грошей, успішного бізнесу й роботи. Форд вважав, що саме мислення є найважчою роботою, на яку здатна людина. Це, ймовірно, є причиною, чому ми маємо так мало мислителів. Форд невтомно шукав відповіді на складні питання людської історії, як-от: чому існує бідність; що робить гроші грошима і які можливі трюки в рамках нинішньої фінансової системи, через які різні нації й народи потрапляють під контроль небагатьох людей; чого очікувати від майбутнього...  Про це, а також про те, як виглядає і працює ідеальний продавець у компанії Форда, чи справді нам потрібні автомобілі і навіщо привчати дітей інвестувати в себе прочитаєте на сторінках цієї унікальної книги.

 

Мортімер І. Століття змін : яке століття бачило найбільше змін і чому це важливо для нас / Ієн Мортімер ; [пер. з англ. Я Машико]. - [Харків] : Фабула : [Ранок], [2018]. - 448 с.

У сучасному суспільстві майже щодня відбуваються суттєві зміни. А чи було так завжди? Чи можна якимось чином визначити, яке століття зазнало найбільших змін? Виявляється, що так. І це з блиском удалося чудовому англійському історику і письменнику Ієну Мортімеру, який ретельно, але водночас дуже цікаво описав і порівняв десять століть європейської історії. Виявляється, це дуже важливо для нас: адже, знаючи і розуміючи своє минуле, людство зможе впевненіше спланувати майбутнє, яке може бути цілком щасливим.

 

Ширер В. Злет і падіння Третього Райху. Історія нацистської Німеччини : [в 2 т.] Т. 2 / Вільям Ширер ; пер. з англ. О. Надтоки, К. Диса. - Київ : Наш формат, 2017. - 600 с.

Книжка «Злет і падіння Третього Райху» — це монументальне дослідження найнебезпечніших подій ХХ століття. Нині, коли після закінчення Другої світової війни минуло понад 70 років, нам здається неймовірною та загроза, яку несли у світ Гітлер і його імперія. Багаторічна робота з першоджерелами, особисті спостереження автора за підйомом нацистської Німеччини, 485 тонн документів від Міністерства закордонних справ Німеччини, безліч щоденників, записів телефонних розмов, ретельно збережених німцями, — усе це стало основою масштабної праці Вільяма Ширера. Поєднання особистих спогадів та історичних фактів вирізняє цю книжку з-поміж решти праць, присвячених історії нацистської Німеччини. У першому томі дослідник подає максимально об’єктивну інформацію про зародження Третього Райху, політичний зліт Гітлера, детально описує всі згубні кроки, які призвели до війни, і зрештою показує, як польська війна переросла у Другу світову. Книжка для найширшого кола читачів. Вона буде корисною історикам, політикам, соціологам, студентам і всім, хто цікавиться історією, прагне більше дізнатися про причини, перебіг і наслідки Другої світової війни, а також про таємниці правління Гітлера й усю правду про найнебезпечніші події ХХ століття.

 

Черчілль В. Спогади про Другу світову війну : скорочений варіант шістьох томів "Другої світової війни" з епілогом автора про повоєнні роки, написаним для цієї книжки. Т. 1,2 / Вінстон Черчілль ; пер. з англ. Петра Таращука. - [Київ] : Видавництво Жупанського, [2018]. - 496 c. : портр., мапи.

«Спогади про Другу світову війну» – найвагоміший доробок відомого політичного і державного діяча Вінстона Черчілля у царині літератури, за який він 1953 року отримав Нобелівську премію. Аналізуючи перебіг Другої світової війни, а також усі її ключові події, Вінстон Черчілль подає напрочуд широку і детальну панораму останньої великої війни, яка охопила майже увесь світ. Зайве казати, що дуже багато акцентів у цій праці розставлені геть інакше, ніж до цього звикло радянське і навіть пострадянське суспільство. Тому це видання буде особливо корисним не лише для вивчення подій і механізмів Другої світової війни, а й для кращого розуміння різниці в їхній інтерпретації, яка широким історично-культурним ровом і досі пролягає між російсько-радянським табором і рештою цивілізованого світу.

 

Березень, 2019

Вітер М. Літопис Революції Гідності / Михайло Вітер. – Львів : ЛА "Піраміда", 2017. – 280 с. : фотоіл.

Євромайдан уже стає історією, відходить на другий план на тлі російської військової агресії. Існує небезпека, що ця велика подія в житті нашої епохи з часом втратить свою значущість, буде по-іншому трактована різними псевдоісториками. Так вже було з багатьма визначними сторінками історії України. Тому дуже важливо зберегти і передати нащадкам правду про події, настрої, трагедії і перемоги того часу. Ця книга не претендує на професійний історичний чи політологічний аналіз Революції Гідності. Автор не береться оцінювати внесок опозиційних партій у перемогу. Їх роль була дуже велика як в матеріальному, так і у фінансовому та організаційному забезпеченні Євромайдану, починаючи з перших днів протестів. Ця тема потребує окремого дослідження. Основна увага в книзі приділяється правдивому опису подій, людей, того духу взаємопідтримки і самопожертви, що панував на Майдані.

 

Лис В. І прибуде суддя : роман / Володимир Лис. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 237 с. : портр.

Знайомство зі Старою Вишнею в молодого випускника юрфаку Георгія виявилося моторошним. На його руках померла провідниця потяга Людмила. Незабаром знаходять задушеною дівчину Нілу. Георгій відчуває: в Старій Вишні коїться щось дивне й жахливе. Останньою краплею стає раптове самогубство судді, після чого містечко поринає в темну круговерть. Але прибуває новий суддя. Ним стає сам Георгій. Він одержимий майже маніакальною жагою справедливості, бажанням нещадно карати винних та нарешті розплутати цю темну історію. Однак чи має право виносити вирок той, хто сам мусить бути покараний? Адже він знає, що також винен…

 

Жадан, С. В. Інтернат : роман / Сергій Жадан. – [Чернівці] : Meridian Czernowitz, 2017. – 335 с. : іл.

Роман «Інтернат» розповідає про те, як змінилося життя людей, коли на Сході України почалась війна. «…Одного  разу, прокинувшись, ти бачиш за вікном вогонь. Ти його не розпалював. Але гасити його доведеться й тобі…Січень 2015 року. Донбас. Паша, вчитель однієї зі шкіл, спостерігає, як лінія фронту неухильно наближається до його дому. Стається так, що він змушений цю лінію перетнути. Щоби потім повернутись назад. І для цього йому щонайменше потрібно визначитись, на чиєму боці його дім…».

 

Вокер Н. Чому виникають конфлікти? : причини, етапи, розв'язання, наслідки / Нікі Вокер ; [пер. з англ. Г.І. Базецької]. – Харків : Віват, 2018. – 80 с.

Потік новин двадцять чотири години на добу, журналістика, інтернет, подорожі земною кулею… Наш великий світ стає дедалі ближчим і доступнішим, ніж то було колись? включно з конфліктами й війною. Незалежно від того, чи стосується конфлікт вашої країни, будь-яке протистояння, будь-яка війна певним чином впливає на життя кожного. Така кількість конфліктів у світі примушує замислитися: чому ж вони виникають? Ця книжка допоможе зрозуміти, що часто конфліктам не можна запобігти, проте уникнути війни можливо. Читачі дізнаються, як невеликі розбіжності загострюються й перетворюються на великі та серйозні, що спільного в усіх конфліктах, а також про вплив упереджень в історії, дипломатії, географії, економіці на ці події. Порівнюючи глобальні конфлікти із суперечками з власного життя, діти зможуть уважно й критично розглянути свої конфлікти. Книжка «Чому виникають конфлікти?» допоможе читачам упевнено говорити про світ, у якому вони живуть.

 

[Клімов А. А.] Славетні гетьмани України / [Андрій Клімов]. – Харків : Віват, 2017. – 80 с. : іл., мапи, портр.

«Славетні гетьмани України» – безпрецедентна спроба сучасного українського письменника Андрія Клімова простежити перебіг історії крізь призму доль великих керманичів нашої країни. Завдяки ілюстраціям народного художника України Сергія Якутовича на сторінках книжки постають ті далекі буремні події. А образи славетних гетьманів оживають на реалістичних портретах, створених Олександром Крутиком. Крім того, видання цікаве поданими в ньому картами з унікальної приватної колекції європейських карт XVI – XVIII століть.

 

Лютий, 2019

Адлер М. Дж. Як прочитати книгу : [класичний посібник із розумного читання] / Мортімер Дж. Адлер, Чарльз Ван Дорен : [пер. з англ. І. Дубей, В. Зайця]. – [Київ] : Видавнича група КМ-БУКС, [2018]. – 455 с. : портр.

Найкращий та найпопулярніший у світі посібник із розуміння прочитаного тексту для вибагливих читачів. Ця книга вперше вийшла 1940 року і відтоді вийшла понад півмільйонним накладом різними мовами світу. Це видання, перероблене та доповнене новим матеріалом, пояснює різні рівні читання та розказує, як на них перейти – від початкового читання до систематичного поверхового читання та ознайомчого читання, і так аж до швидкочитання. Читачі цієї книги дізнаються, як і коли можна оцінити книгу з першого погляду, як проводити «рентген» книги, як читати критично та знаходити в тексті головну ідею автора. Ця книга також містить опис різних читацьких технік, що найкраще підходять для читання окремих жанрів – практичних книг, художньої літератури, п'єс, поезії, історичних праць, книг із точних та природничих наук, філософії та соціальних наук.

 

Україна : книга-мандрівка / [І. Тараненко та ін.]. – Київ : Книголав, 2017. – 68 с. : іл.

«Книга-мандрівка. Україна» – це 1200 непересічних фактів про Україну та українців. Ми відшукали не лише найдивовижніше, але й найважливіше, що варто знати про Україну: унікальні місця, де слід побувати, культурні здобутки, видатних особистостей та поворотні моменти, що вплинули на хід історії та життя кожного українця. Ця книга створена з відкриттів, і ми сподіваємося, що з нею ви зможете поглянути на Україну по-новому. Це видання – не лише для дорослих, але й для родинного читання з дітьми, для українців і всіх, хто хоче дізнатися більше про нашу країну.

 

О'Конор Дж. Системне мислення. Пошук неординарних творчих рішень / Джозеф О'Конор, Ієн Макдермотт ; пер. з англ. Надії Сисюк. – Київ : Наш формат, 2018. – 237 с.

Світ – складне середовище. Що ближче ми до досягнення наших цілей, то більше нам здається, що їх важко буде досягти. Системне мислення допомагає впорядкувати думки, перестати бути жертвою обставин та взяти абсолютний контроль над власним життям. Ця книжка про те, як полегшити світосприйняття, щоб повсякденні проблеми не ставали на заваді активній діяльності на шляху до успіху. Оскільки свідомість також має структуру, її зовсім просто можна навчитися упорядковувати, і автори показують, як саме зробити це з максимальною вигодою для себе.

 

 Оклі Б. Навчитися вчитися. Як запустити свій мозок на повну / Барбара Оклі ; пер. з англ. Артема Замоцного. – Київ : Наш формат, 2018. – 271 с. : іл.

Ви математик чи гуманітарій? Професорка Барбара Оклі переконує, що таких понять не існує. Кожен із нас має внутрішній потенціал, щоб засвоїти будь-які знання. Головне – навчитися вчитися й запустити свій мозок на повну. Навіть більше, одноманітний і цілеспрямований рух до розв’язання проблеми – не завжди найкращий шлях. Інколи варто зробити крок назад, щоб поглянути на завдання з іншого боку, запустити свою креативність, навіть якщо ви працюєте над розв’язанням математичної задачі.

 

Промови, що змінили світ / [гол. ред. В. Александров ; пер. з англ. В. Горбатько]. – [Київ] : Видавнича група КМ-БУКС, [2019]. – 324 с. : іл., портр.

Слово – могутня зброя, результат застосування якої залежить від того, ким воно мовлене. В устах диктаторів слово нерідко ставало знаряддям для знищення цілих держав і народів, а в устах видатних постатей, які присвятили своє життя боротьбі за високі ідеали, – інструментом вивільнення людської свідомості від духовних кайданів. Зібрані у цьому виданні промови охоплюють тривалий історичний період – від часів Ісуса Христа до сьогодення. Особи, які їх виголосили, силою слова змінювали хід історії, сприяли перевороту мислення не лише пересічних людей, а й урядів і політиків світового рівня. Подані у промовах меседжі не втрачають своєї актуальності й понині.

 

Січень, 2019

Сюта Г. М. Цитатний тезаурус української поетичної мови XX століття / Г.М. Сюта ; Інститут української мови ; Національна академія наук України. – Київ : [ТОВ "КММ"], 2017. – 381 с.

Розуміння поетичного тексту як динамічного феномену лінгвокультури зумовлює осучаснення теоретико-методологічних позицій щодо опису принципів його творення, психолінгвальних механізмів сприймання та інтерпретації. Теоретичне значення для сучасної стилістики тексту мають обґрунтовані у монографії положення про лінгвокогнітивні механізми цитації, про коректність розуміння процесів запозичення і впливу як взаємопов’язаних важелів появи цитати та її подальшої реінтерпретації. Запропонована типологія цитатних висловлень дає всебічне (з погляду походження, структури, семантики, оцінності, прагматики) уявлення про одиниці, які наповнюють цитатний тезаурус української поетичної мови ХХ століття.

 

Українська мова на осі часу. Василеві Васильовичу Німчукові / [упоряд. Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва] ; Національна академія наук України ; Інститут української мови. – Київ : [КММ], 2017. – 520 с. : портр.

Збірник створений на пошану видатного мовознавця, славіста, історика української мови, члена-кореспондента НАН України В.В. Німчука. Видання містить статті з різних галузей мовознавства ономастики, діалектології, лінгвістичного джерелознавства, історії української лінгвістики, охоплюючи широкий діапазон проблем, які так чи інакше пов’язані з науковими інтересами цього вченого. У збірнику вміщений також список праць В.В. Німчука. Видання буде цікаве для філологів, істориків та культурологів.

 

Онацький Є. Д. Українська мала енциклопедія : у 4 т. Т. 2. Ї-На / Євген Онацький ; упоряд., наук. ред. Сергій Білокінь. – Київ : Університетське видавництво "ПУЛЬСАРИ", 2018. – 528 с.

«Українська мала енциклопедія» – авторський твір професора Євгена Онацького. У ньому потрактовано теми переважно суспільних наук, бо вони торкаються проблем української духовної культури – етики, релігії, суспільної психології і філософії, вірувань, забобонів, символіки, народної творчості, історії, літератури. У другому томі подано 2322 статей. Енциклопедія розрахована на широке коло читачів. Це – не репринтне видання: уточнене, доповнене коментарями доктора історичних наук Сергія Білоконя. Євген Онацький  – випускник Київського університету св. Володимира (1917 р.), член Української Центральної Ради. Виїхавши з дипломатичною місією до Італії, змушений був довгі роки залишатися поза межами України. 1947 р., побоюючись, що італійський уряд видасть його радянським спецслужбам, емігрував до Аргентини, де й прожив понад три десятиліття. Активний журналіст, науковець, він ніде не припиняв творчої діяльності, в основі якої була тема України: словники, статті, дослідження… Та працею всього його життя стала «Українська мала енциклопедія», що була видрукована 16-ма книжками в Буенос-Айресі упродовж 1957-67 років за підтримки Адміністратури УАПЦ в Аргентині.

 

Аваков А. Б. Зелений зошит / Арсен Аваков ; [пер. зі слобожанської Л.А. Логвиненка, В.М. Верховеня ; худож.-оформ. М.С. Мендор]. – Харків : Фоліо, 2018. – 154 с. : іл.

Цей збірник – вибрані статті, есеї та публікації в пресі й Фейсбуку Арсена Авакова. Книга охоплює один з найскладніших періодів новітньої історії України: з 1 січня 2014 року до осені 2017-го. Іноді це абстрактні тексти, іноді рефлексія чи емоції у відповідь на вир тогочасних подій. Роки – від Євромайдану, перемоги Революції Гідності до сьогоднішніх днів – через відчай і безсилля анексії Криму, захоплення частини Донбасу, війну, горе і доблесть... Через становлення емоцій чергового періоду історичної боротьби за незалежність, національної самосвідомості, через велику щоденну роботу запуску глобальної державної реформи. Кожній публікації збірки передує хроніка того дня, коли її було опубліковано, – іноді це нерозривно підказує бекґраунд посту, його настрій, інколи ні, але завжди дає змогу читачеві вибудувати свої часові ремінісценції до цього непростого часу.

 

Майдан. Погляд зсередини : спогади "Львівської брами" - захисників першої барикади, що під мостом на вулиці Інститутській / [авт.-упоряд. О. Трайдакало]. – [Київ] : [Сервіс"Book Express"] : [Видавець Мельник М.Ю.], [2018]. – 320 с. : фотоіл.

На перший погляд, це історія про простих людей – справжніх, щирих, добрих і небайдужих. Проте їм судилося стати насправді незвичайними, видатними людьми. У подіях Революції гідності на київському Майдані їм довелось поєднати доброту і терпимість із праведною люттю задля порятунку всієї України. Без перебільшення, самовідданість і щоденна робота цих людей із легендарної «Львівської брами» зробили можливими тектонічні зміни в українському суспільстві. У цій книзі на 100% справжні автентичні емоції і почуття: терпимість до опонента, яка увінчується порозумінням; справжнє братерство людей, об’єднаних спільною метою і великою національною родиною (це у часи, коли навіть сусіди можуть ворожо ставитись одне до одного); відчайдушна стійкість мирного протесту; криваве протистояння з ворогом, який перетнув межу людяності; невимовна гіркота втрати людей, які стали за нетривалий час найдорожчими, рідними людьми, оскільки народились як справжні Українці. Ця історія не про жорстокість протистояння з ворогом. Вона про справжні чесноти найкращих людей, які живуть поміж нас. І вона насправді захоплює.