Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи "Сучасна законодавча політика в галузі книговидання". Заздалегідь дякую.

 Добрий день, Маріє!

Радимо Вам скористатися наступними матеріалами :

 67.9(4Ук)301.12

П78

Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні : матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 15 травня 2013 року / [упоряд. Т.М. Галюк] ; Верховна Рада України ; Комітет Верховної Ради України з питань культури і духовності. – Київ : Парламентське видавництво, 2014. – 224 с.

Шпак В. Джерельна база досліджень книговидавничої справи незалежної України / Віктор Шпак // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 5. - С. 16-20.

Кучина  Н. Правові аспекти книговидання в Україні / Наталія Кучина // Вісник Книжкової палати. – 2006. – № 1. – С. 6-8.

Афонін О. Державотворча сутність книжки: [Про державну  підтримку книговидавничої

справи в Україні]  / О. Афонін  // Уряд. кур’єр. – 2002. – 8 жовт. –С. 5.

Афонін О. Влада і книга: український варіант : видавнича справа / Олександр Афонін  // Вісник Книжкової палати. – 2004. – № 7. – С. 3-8.

Чупрій Л. В. Розвиток українського книговидання в контексті реалізації гуманітарної політики держави / Чупрій Леонід Васильович // Стратегічні пріоритети. – 2012. – № 1. – С. 142-147.

Кузнякова Т. В. Правові засади державного регулювання  книговидання в Україні /

Т. В. Кузнякова // Теорія  та практика державного управління :  зб. наук. праць. – Х. :

Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2007. – Вип. 1 (16). – С. 80-86.

Про деякі заходи щодо державної підтримки книговидавничої справи і популяризації читання в Україні :  Указ Президента України від  19.06.2013 № 336/2013  [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/336/2013

 Про деякі питання державної підтримки книговидавничої справи  : Указ Президента України від 23.07.1998 № 816/98  [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/816/98

Про додаткові заходи щодо державної підтримки національного книговидання і книгорозповсюдження : Указ Президента України  від 09.11.2000 № 1217/2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1217/2000

Закон України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні"

від  6.03.03  № 601-IV  [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/601-15

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки книговидавничої справи в Україні" від 20.11.03; № 1300-IV  [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1300-15

З повагою

 Адміністрація Віртуальної довідки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додати коментар


Захисний код
Оновити