Ермаков, О. В. Планета Любовь. Основы Единой теории Поля / Олег Владимирович Ермаков - К., 2009. - 1400 с.

Аннотация

Создание Единой теории Поля, или теории Всего, сущностно адекватной Мировой Полноте, невозможно в рамках аристотелевой парадигмы, опорной сегодняшней науке, поскольку парадигма эта суть принцип части, тогда как Теория Поля есть лик Полноты. Возврат зрящих очей на Платонов фундамент позволил создать мне последний не как труд по физике, детищу Аристотеля, но как ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ труд. Его я и предлагаю читателю.

 

Ключевые слова:
Бог, Аристотель, Вселенная, Дионис, Единая теория Поля, космология, лингвистика, майевтика, метафизика, Платон, Сократ, Теория Всего, физика, философия, эзотерика, Эйнштейн

Файл для завантаження21Журавков В.В. «Гібридна» війна Росії проти України у Донецькій та Луганській областях. Інформаційний огляд джерел Інтернету. Електронна версія. Серія: ДЕРЖАВНІСТЬ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ - Київ, січень 2015. -  с.

У стилі «дайджест» проведено інформаційний огляд джерел Інтернету, які стосуються «гібридної» війни Росії проти України у Донецькій та Луганській областях у другому півріччі 2014 року. Огляд  стосується загального перебігу подій війни на Сході України, як складової частини Російсько-української війни 2014 року, а також джерел різного походження: українських, російських, джерел інших країн, міжнародних організацій та міждержавних утворень, від окремих еспертів.
Авторські коментарі майже не наводяться. Робити висновки, прогнози, самостійно вдосконалювати, обгрунтовувати свою державницьку позицію поропонується читачеві.

Файл для завантаження21Журавков В.В. ДЕРЖАВНІСТЬ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ. Інформаційний огляд джерел Інтернету. - Електронна версія. Книга перша: Від давніх часів до Революції гідності. - Київ,  2015. –660 с. – 100 додатків.

Подано реферативно-аналітичний огляд-конспект широкого кола вибраних першоджерел з історії державності України та її сьогодення. Жанр книги - науково-популярна публіцистика. Мета роботи: сприяння самостійному вивченню читачами загальної теми та окремих питань
Книга розрахована на наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів, вчителів, учнів старших класів, усіх, кому не байдужа доля України.

Файл для завантаження21Журавков В.В. ПРО ПАВЛА ШТЕПУ ТА ЙОГО КНИГУ «Українець і москвин: дві протилежності». Електронна версія. - Серія «ДЕРЖАВНІСТЬ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ». – Київ, січень 2015. – 96 с.

Книга містить фіксовані спостереження і думки автора в результаті  аналітичного прочитання науково-популярної праці видатного українського історика Павла Штепи «Українець і москвин: дві протилежності». Наводяться біографічні дані Павла Штепи. Основну частину книги становлять вибрані цитати з усіх розділів першоджерела Павла Штепи.

Ідея написання книги пов’язана з ескалацією війни Росії проти України.

Адресована науковцям, політикам, студентам, широкому загалові читачів.

Файл для завантаження