Добрий день. Потрібна література для написання курсової роботи "Вплив хореографічного мистецтва на розвиток вольової сфери у дітей молодшого шкільного віку". Дякую.

Добрий день, Наталіє!

Радимо Вам використати наступну літературу :

88.8

Д84

Дуткевич Т. В. Дитяча психологія : навчальний посібник для ВНЗ / Т.В. Дуткевич. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 424 с.

88.8

Н63

Николаева Е. И. Психология детского творчества / Е.И. Николаева. – Санкт-Петербург : Питер, 2010. – 232 с. : ил.

88.37

П12

Павелків Р. В. Вікова психологія : підручник для ВНЗ / Р.В. Павелків. – Київ : Кондор, 2015. – 468 с.

74.03(4Ук)

В23

Ващенко Г. Виховання волі і характеру : [підручник для педагогів] / Григорій Ващенко. – [Київ] : [Школяр], [1999]. – 385 с.

Бех І. Д. Від волі до особистості / І. Д. Бех. – Київ, 1995.

Поклад І.М. Деякі методико-психологічні аспекти активізації хореографічного розвитку дітей // Психологія. Зб. наук. праць НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2002. – Вип.15. –

С. 153-160.

 

Поклад І.М. Деякі аспекти виховання особистості засобами хореографічного мистецтва // Матеріали до українського мистецтвознавства (на пошану А.І. Мухи): Зб. наук. праць НАН України та Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М.Т. Рильського за матеріалами Міжнародної наукової конференції „Україна на межі тисячоліть: етнос, нація, культура ”– К., 2003. – Вип. 3. – С. 179-183.

Толстых Н.Н. Психология воспитания воли у младших школьников / Н. Н. Толстых. –

Москва, 1979.

Харченко І. Педагогічні аспекти виховання особистості дитини дошкільного віку засобами хореографічного мистецтва / Ірина Харченко[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/37/visnuk_29.pdf

Хореографічна культура як показник світоглядних інновацій[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bo0k.net/index.php?bid=19324&chapter=1&p=achapter

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки

 


Додати коментар


Захисний код
Оновити