Добрий день. Потрібна література для писання курсової роботи "Влив хореографічного мистецтва на розвиток моральних почуттів у дітей молодшого шкільного віку". Дякую.

Добрий день, Наталіє!

Радимо Вам Використати наступні джерела :

88.8

С91

Сучасні діти - відображення цінностей дорослого світу : методичні рекомендації / за ред. Т. О. Піроженко ; Національна академія педагогічних наук України ; Інститут психології імені Г. С. Костюка. – Київ ; Кіровоград : ТОВ "Імекс-ЛТД", 2014. – 120 с.

88.8

Д49

Дитина у сучасному соціопросторі : навчальний посібник / за ред. Т.О. Піроженко ; Національна академія педагогічних наук України ; Інститут психології імені Г.С. Костюка. – Київ ; Кіровоград : ТОВ "Імекс-ЛТД", 2014. – 272 с.

74.100.5

Б48

Березова Г. О. Хореографічна робота з дошкільнятами. Ч. 2 / Г. Березова ; [упоряд. муз. матеріалу Г. Березової, А. Літинської]. – Київ : Музична Україна, 1983. – 88 с. : іл., нот.

Бекетова Ю. В. Музично-естетичне виховання молодших школярів у педагогічній спадщині В. О.Сухомлинського // Педагогіка та психологія: Збірник наукових праць / За заг. ред. акад. І. Ф.Прокопенка, чл.-кор. В.І. Лозової. – Харків : ХДПУ, 1999. – Вип.10. – ч. 2. –

С. 39-43.

Пасічник А. Торкнутися струн дитячої душі : мультисенсорна технологія розвитку етичних уявлень дітей / Алла Пасічник // Дошкільне виховання. – 2012. – № 8. – С. 7-10.

Гіптерс З. Мистецтво як засіб художньо-естетичного виховання / З. Гіптерс // Рідна школа. – 2001. – № 9. - С. 60-63.

Баклан О. В. Вивчення стану проблеми розвитку творчості старших дошкільників засобами дитячої хореографії / Баклан Ольга Вікторівна. – Збірник наукових статей студентів спеціальності «Дошкільна освіта» / За заг. ред. проф. О. Л.Кононко.  – Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2014. – С. 6-11. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/425/1/suchasne_doshkillia.pdf

Чернишова А. М. Естетичне виховання молодших школярів засобами хореографічного мистецтва / А. М. Чернишова // Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку : збірник науковихпраць / заред.О.А.Дубасенюк,Н.Г.Сидорчук.–Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – С. 343-348.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/13573/1/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.pdf

Марущак  О. Вплив хореографічного мистецтва на всебічний гармоній розвиток дитини / Олена Марущак [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://library.udpu.org.ua/library_files/stud_konferenzia/2013/visnuk_70.pdf

Вовчок А. В. Розвиток творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку засобами хореографії / Вовчок А. В. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://nodessabdut.ucoz.ru/publ/dosvid_roboti_vovochok_a_v/1-1-0-3

http://dnz10.ucoz.ua/publ/vikhovuemo_muzikoju/konsultacii/vikhovannja_ditej_mistectvom_khoreografiji/15-1-0-426

http://www.stattionline.org.ua/pedagog/106/19195-socializaciya-molodshix-shkolyariv-zasobami-xoreografichnogo-mistectva.html

http://www.stattionline.org.ua/pedagog/106/19845-zasobi-aktivizaci%D1%97-vixovnogo-procesu-v-praktici-roboti-dityachix-xoreografichnix-kolektiviv.html

http://www.stattionline.org.ua/pedagog/85/15142-rozvitok-xoreografichnix-zdibnostej-ditej-doshkilnogo-viku-u-konteksti-suspilnogo-i-rodinnogo-vixovannya.html

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки


Додати коментар


Захисний код
Оновити