Добрий день. Потрібна інформація для написання дипломної роботи на тему:“Психологічні особливості формування творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку”. Дякую.

Добрий день, Наталіє!

Сподіваємось, що Вам стануть у нагоді наступні джерела :

88

В29

Венгер Л. А. Психология : учебное пособие / Л. А. Венгер, В. С. Мухина. – Москва : Просвещение, 1988. – 336 с.

88.8

Д49

Дитина у сучасному соціопросторі : навчальний посібник / за ред. Т. О. Піроженко ; Національна академія педагогічних наук України ; Інститут психології імені Г.С. Костюка. – Київ ; Кіровоград : ТОВ "Імекс-ЛТД", 2014. – 272 с.

88.3

П86

Психологічне дослідження творчих перцептивних процесів на різних вікових рівнях : монографія / за ред. В. О. Моляко ; Національна академія педагогічних наук України ; Інститут психології імені Г.С. Костюка. – Київ : [Імекс-ЛТД], 2012. – 210 с.

88.4

Т87

Туриніна О. Л. Психологія творчості : навчальний посібник / О.Л. Туриніна ; Міжрегіональна академія управління персоналом. – Київ : [МАУП], 2007. – 159 с.

88.8

В 92

Выготский Л. С. Вопросы детской психологии / Выготский Лев Семенович. –Санкт-Петербург : Союз, 2004. – 223 с.

88.8

З-56

Зеньковский В.В. Психология детства : учебное пособие для вузов / В. В. Зеньковский. – Москва : Академия, 1996. – 347 с. : ил.

88.8

Н63

Николаева Е. И. Психология детского творчества / Е. И. Николаева. – Санкт-Петербург : Питер, 2010. – 232 с. : ил.

Банзелюк Е. И. Возрастная динамика показателей креативности у детей 6-9 лет / Е.И. Банзелюк // Вопросы психологии. – 2008. – № 3. – С. 55-60.

Копєйкіна О. Розвивати творчу особистість / О. Копєйкіна // Дошкільне виховання. – 2003. – № 7. – С. 3-6.

Багатий В. Розвивати творче мислення : (ТРВЗ у дитячому садку) / В. Багатий – Дошкільне виховання. –1994. – № 1.– С. 17-19.

Будянська О. "Чарівне скло" для креативного та емоційного розвитку / Ольга Будянська, Лариса Матюшенко // Дошкільне виховання. – 2012. – № 1. – С. 20-22.

Піроженко Т. Особистісний потенціал дошкільника : умови розвитку в сучасному суспільстві / Тамара Піроженко // Дошкільне виховання. – 2012. – № 1. – С. 8-15.

Гріньова О.М., Диба Н.М. Психологічні особливості формування творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку / Гріньова О. М., Диба Н. М. // Вісник психології і педагогіки : збірник наукових праць : вип. 9. – Київ, 2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.psyh.kiev.ua

Прохорова Л. Розвиваємо творчу активність дошкільнят / Л. Прохорова // Дошкільне виховання. – 1996. – № 5. – С. 21-27.

http://www.startpedahohika.com/sotems-205-5.html

http://bo0k.net/index.php?bid=4206&chapter=1&p=chapter

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки


Додати коментар


Захисний код
Оновити