Проошу надати допомогу в пошуку літератури по темі: "Морально-психологічний клімат в колективі ДНЗ" та заходи з поліпшення.

Добрий день, Ніно!

Радимо  Вам скористатися наступними джерелами та інтернет-ресурсами :

Аникеева Н.П. “Учителю о психологическом климате в коллективе”/ М.:1983 г.

Белая К.Ю. “Дошкольное образовательное учреждение – управление по результатам”/ М. Педагогический университет “Первое сентября” 2006 г.

Бойко Виктор Васильевич

Социально- психологический климат коллектива и личность. - Москва : Мысль, 1983. - 207 с.

Гусева Н. В. О нравственно-психологическом климате в педагогическом коллективе [Текст] / Н. В. Гусева // Молодой ученый. — 2011. — №11. Т.2. — С. 59-62.

Донцов О.І., Психологія колективу. - М.: Изд-во Моск. ун-ту, 2002.

Єршов А.А., Особистість і колектив: Міжособистісні конфлікти в колективі, їх дозвіл. - Л., КНОРУС 2003.

Зверева В. И. Руководство педагогическим коллективом. М.: Мысль 2001-322с.

Мельник Л. П. Психологія управління : курс лекцій / Л.П. Мельник ; Міжрегіональна Академія управління персоналом. - Київ : МАУП, 2002. - 176 с. : іл.

Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці. К.Наукова думка 2003.- 261с.

Молочко Майя Василівна. Формування соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі дошкільного закладу: дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2004.

http://festival.1september.ru/articles/608129/

http://veselkadnz.at.ua/index/storinka_psikhologa/0-9

http://oblosvita.com/navigaciya/skrynka/psyhologiya/4439-formuvannya-pozitivnogo-

         psixologichnogo-mikroklimatu-pedagogichnogo-kolektivu.html

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=472725

З повагою

 Адміністрація Віртуальної довідки

 


Додати коментар


Захисний код
Оновити