НОВИНИ ТА ПОДІЇ

5 червня – Всесвітній день охорони довкілля

"Люби природу не як символ душі своєї,

люби природу не для себе – люби для неї".

М. Рильський 

04-06-2020 Україна 5 червня відзначає Всесвітній день охорони довкілля. Цей день є для Організації Об’єднаних Націй одним з основних способів привернути увагу світової громадськості до проблем довкілля, а також стимулювати політичний інтерес і відповідні дії.

Саме 11 травня 1971 року генеральному секретареві ООН надійшло звернення, яке підписали 2200 діячів науки й культури з 23 країн світу. Вони попереджали людство про безпрецедентну небезпеку, що загрожує йому у зв'язку із забрудненням довкілля: «Або ми покінчимо із забрудненням, або воно покінчить із нами».

1972 року у Стокгольмі відбулася Всесвітня конференція із захисту довкілля, на якій були присутні повноважні представники 113 держав. Учасники конференції ухвалили рішення щодо щорічного проведення Всесвітнього дня охорони довкілля 5 червня.

Офіційно Всесвітній день охорони довкілля був заснований Генеральною асамблеєю ООН на її 27-ій сесії 15 грудня 1972 року (резолюція № A/RES/2994 (XXVII)). Також була заснована нова організація в системі ООН – Програма ООН по навколишньому середовищу, під егідою якої відтоді і відзначається всією світовою спільнотою щорічно День охорони довкілля.

Цей день вважається однією з найважливіших подій екологічного календаря і щорічно святкується в більш ніж 100 країнах світу. Дає народам можливість активно сприяти стійкому і справедливому розвитку, сприяти розумінню того, що основною рушійною силою зміни підходів до природоохоронних питань є громади. А також роз’яснювати корисність партнерських відносин, щоб у всіх країн і народів було більш безпечне і щасливе майбутнє. 

 

Пам’ятаймо, що лише разом ми зможемо зробити довкілля чистішим, адже наше майбутнє залежить саме від нас! 

 

Пропонуємо для ознайомлення декілька книжок з цієї теми, які є у фонді бібліотеки: 

Грицик, В. Екологія довкілля. Охорона природи :  навчальний посібник для ВНЗ / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. – Київ : Кондор, 2009. – 292 с. 

У посібнику викладено основні поняття і принципи екології як науки про взаємодію живих організмів і їх сукупностей між собою та навколишнім середовищем.

 

 

 

 

Губарець, В. В. Світ, який не повинен загинути : людина і довкілля : сучасний аспект / В. В. Губарець, І. А. Падалка. – Київ : Техніка, 2009. – 319 с. : іл. 

У книзі викладено найважливіші аспекти сучасного стану навколишнього природного середовища, показано суть процесів боротьби за збереження довкілля в Україні. По-науковому точно й публіцистично розповідається про причини інтенсивного забруднення атмосфери, наголошується на проблемах чистого повітря, питної води, якості ґрунтів, невиправданому зникненні малих річок, боліт тощо. Детально аналізуються факти недбалого ставлення людини до рослинного і тваринного світів. Подаються практичні рекомендації щодо запобігання катастрофічним повеням, лісовим пожежам, вміння протистояти спустошливим суховіям, масовим загибелям птахів, риб, рідкісних тварин, а також досвід організації захисту навколишнього середовища.

 

 

Тагієв, С. Р. Охорона довкілля в Україні (обов'язки фізичних осіб) / С. Р. Тагієв ; за заг. ред. Н. Р. Малишевої ; Національна академія наук України ; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ : Дакор, 2014. – 191 с. 

Автор висвітлює ретроспективний аналіз становлення екологічних обов'язків фізичних осіб на території України розкрито обов'язки в еколого-правовий статус фізичних осіб, їх система і класифікація, обґрунтовано фізичні особи як суб'єкти екологічних обов'язків за законодавством України надано загальну характеристику правового забезпечення реалізації та сформульовано гарантії реалізації екологічних обов'язків фізичних осіб, запропоновані заходи реагування на порушення фізичними особами екологічних обов'язків.

 

Бомба, М. Поліпшення стану довкілля Львівщини для сталого розвитку територіальних громад / Мирослав Бомба, Марія Сливка // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – 2019. – № 1. – С. 27-29.

 

Карташов, Є. Г. Європейська практика реалізації стратегії охорони довкілля / Є. Г. Карташов //  Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. – 2016. – № 5. – С. 17-19.

 

Кустовська, О. В. До питання збереження довкілля і здоров'я людини / О. В. Кустовська, І. І. Торохтій //  Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 10. – С. 23-26.

  

Запрошуємо до бібліотеки для ознайомлення з цією та іншою літературою.