НОВИНИ ТА ПОДІЇ

День банківських працівників України

20-05-2020 День банківських працівників відзначається в Україні щорічно 20 травня.

Цим святом держава, відповідно до Указу Президента України від 6 березня 2004 року, підкреслює важливу роль банківської системи і значний внесок банківських працівників у розвиток економіки України та забезпечення її фінансової стабільності.

Історія розвитку банківської справи тісно пов'язана з історією діяльності банків та виникненням грошей.  Історичні дані свідчать, що перші банківські операції з обміну грошей існували ще за дві тисячі років до нашої ери у Стародавній Греції (IV ст. до н. а), у Стародавньому Вавилоні (VI ст. до н. е.), у Стародавньому Єгипті та Римі.

Цікавою є етимологія слова "банк". Термін "банк" походить з італійської, що означає "конторка", "стіл", за яким міняйло здійснював обмін грошей. Французьке слово "bangue" означає "скриня", тобто вказує на функцію збереження чогось.

За свідченням істориків, перші кредитні операції здійснювалися у Стародавньому Вавилоні, де не тільки обмінювались гроші однієї держави на гроші іншої, а й практикувалося прийняття вкладів та видання за ними певних відсотків. Зародження і дальший розвиток банківської справи дістали поширення і в Стародавній Греції (Елладі), де банківську справу було започатковано понад дві з половиною тисячі років у давньогрецьких містах на узбережжях Середземного, Егейського і Чорного морів.

В Україні банківську діяльність було започатковано в середині XVIII ст. У ті часи торгівля велась за готівку, а промисловість розвивалась, головним чином, за рахунок держави. В Україні поширення комерційного кредиту істотно запізнювалось порівняно із Західною Європою. Першими позичальниками були уряд і землевласники, а в ролі кредиторів виступали підприємці-лихварі.

Фундамент банківської системи в Україні було закладено створенням перших кооперативних комерційних банків на підставі Закону СРСР "Про кооперацію" (1988). Перший кооперативний банк "Таврія" зареєстровано в листопаді 1988 p., а перший комерційний банк – Український інноваційний банк – у січні 1989 р. в Києві.

Формування нової банківської системи України почалось із побудови незалежної суверенної держави і прийняття Декларації про державний суверенітет України; Закону України "Про економічну самостійність України" (3 серпня 1990 p.), в яких було визначено, що Україна на своїй території самостійно організовує банківську справу, грошовий обіг та створює банківську систему.

Діюча в країні банківська система виникла на основі прийнятого Верховною Радою України 20 березня 1991 р. Закону України "Про банки і банківську діяльність".

25 серпня 1996 року президентським указом № 762/96 Леоніда Кучми «Про грошову реформу в Україні» в країні була введена національна грошова одиниця – гривня. В банківську систему України входить Національний банк України, який є центральним банком і проводить єдину державну грошово-кредитну політику, і банки різних видів і форм власності. Забезпечення стабільності національної грошової одиниці є одним із важливих завдань діяльності банків України.

За роки незалежності в Україні побудована сучасна кредитно-фінансова система, запроваджена національна грошова одиниця, забезпечена її стабільність. Національний банк України створив електронну систему проведення розрахунків між банківськими установами та суб’єктами господарювання, казначейство, інші установи, організації та підприємства, які забезпечують повноцінне функціонування системи банків країни.

Цікавий факт ⯑: з 1950-х років кілька банків на півночі Італії стали видавати кредити сироварам під заставу сиру пармезан. Головки сиру, зазвичай дозрівають 2-3 роки, банк поміщає їх у спеціальне сховище, а в разі неповернення грошей може просто продати.

У фонді нашої бібліотеки є матеріали, що знайомлять з цією темою.

50 ведущих банков Украины. 2019 : [ежегодное исследование] / Р. Черный, Р. Колесник. – [Киев] : [Финансовый клуб], 2019. – 62 с. : ил., портр.

Косова, Т. Д. Аналіз банківської діяльності : навчальний посібник для ВНЗ / Т. Д. Косова ; Міністерство освіти і науки України ; Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 486 с.

 

Петрук, О. М. Банківська справа : навчальний посібник / О. М. Петрук ; за ред. Ф. Ф. Бутинця ; Міністерство освіти і науки України. – Київ : Кондор, 2018. - 464 с.

 

Shkolnik, I. O. Economic modeling of assessment of Ukrainian banking system / Shkolnik I. O., Bukhtiarova A. G., Semenog A. U. //  Фінансово-кредитна діяльність : проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. Вип. 2(23). – [Харків] : [2017]. – С. 337-344 : граф., схеми, табл.

У дослідженні представлено науково-методичні засади оцінювання ефективності функціонування банківської системи України за допомогою узагальненої функції Харрингтона (функції бажаності). Запропонований науково-методичний підхід, що ґрунтується на аналізі динаміки патернів банків та побудові самоорганізуючих карт Кохонена, дозволяє визначити траєкторію розвитку окремого банку та спрогнозувати кризовий фінансовий стан як окремого банку, так і банківської системи країни в цілому.